Eva Brodin

Universitetslektor, Docent, Fil.mag., Fil.dr

Forskningsområden

UKÄ subject classification

 • Utbildningsvetenskap
 • Lärande
 • Pedagogik
 • Tvärvetenskapliga studier

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsinriktningar är vetenskaplig utveckling och forskarutbildning. Jag integrerar pedagogiska, filosofiska och psykologiska teorier med fokus på följande problemområden:

 1. Lärande i forskarutbildningen
 2. Kritiskt tänkande i vetenskapen
 3. Kreativitet i vetenskapen
 4. Akademisk identitetsutveckling 

Pågående forskningsprojekt

 1. Excellent lärande i forskarutbildningen i Sverige och Sydafrika. Samarbete mellan Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Rhodes University och Stellenbosch University. Period: 2017-2022.
 2. Vetenskaplig utveckling i tvärvetenskapliga forskarskolor. Internt samarbete mellan AHU (Avd. för högskolepedagogisk utveckling) och Centrum för mellanösternstudier vid Lunds universitet. Period: 2012-2017.

Avslutade forskningsprojekt

 1. Forskarutbildningens betydelse i den akademiska karriären. Samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Rhodes University och Stellenbosch University. Finansiär: SANORD (Southern African-Nordic Centre). Period: 2014-2016.
 2. Relationen mellan kritiskt och kreativt tänkande i forskarutbildningen. Post doc projekt, Linnéuniversitetet. Period: 2009-2011.
 3. Mentorskap i forskarutbildningen. Finansiär: Lärande Lund, Lunds universitet. Period: 2008-2009.
 4. Kritiskt tänkande i vetenskapen. Avhandlingsprojekt, Lunds universitet. Period: 2002-2007.

Utmärkelser 

Emerald Literati Network Awards for Excellence for the scholarly article: Brodin, E.M. & Frick, B.L. (2011). Conceptualizing and Encouraging Critical Creativity in Doctoral Education. International Journal for Researcher Development, 2(2), 133-151. 

Akademiska nätverk

 1. Koordinator för FonSyd (Forskarutbildningsnätverket Syd)
 2. Medlem i EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction)
 3. Medlem i IDERN (International Doctoral Education Research Network) 
 4. Medlem i NFU (Nätverket för forskarhandledarutbildare)
 5. Medlem i LUCK (Lund University Creativity Knowledge)

Extern forskningsanknytning

Utöver mitt arbete på Lunds universitet är jag också tillsvidareförordnad forskare vid Centre for Higher and Adult Education vid Stellenbosch University i Sydafrika. 

 

Undervisning

Jag har erfarenhet av att undervisa vuxna på alla nivåer från individer med förvärvade hjärnskador på Furuboda Folkhögskola till universitetsstudenter och högskolelärare. För närvarande är jag universitetslektor vid:

 1. Institutionen för psykologi, Lunds universitet (undervisningsämnen: Vetenskapsteori, Kvalitativ forskningsmetodik)
 2. Institutionen för utbildningsvetenskap, Avd. för högskolepedagogisk utvecking (AHU), Lunds universitet (undervisningsämnen: Doktoranders lärande, Forskarhandledning)

Jag har också erfarenhet av att handleda kandidat- och masteruppsatser samt doktorsavhandlingar inom olika områden.

Senaste forskningsoutput

Eva Brodin & Frick, B. L. 2018 Developing research writing: A handbook for supervisors and advisors. Carter, S. & Laurs, D. (red.). Abingdon, Oxfordshire: Routledge, s. 210-218 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Brodin 2017

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (36)