Eva Drevenhorn

Universitetslektor, sjuksköterska

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • hypertoni, levnadsvanor, följsamhet, samtalsmetodik

Forskning

I min kombinationstjänst ingår, förutom undervisning, forskning och arbete i Region Skånes primärvård. Efter många års arbete som distriktssköterska disputerade jag 2006 vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Avhandlingen handlade om hur samtal förs om levnadsvanor på sjuksköterskeledda hypertonimottagningar på vårdcentraler.

Intresset för det hälsofrämjande arbetet inriktat på främst levnadsvanor består och av den anledningen ingår jag i forskargruppen Hälsofrämjande omvårdnad. Min forskning rör utvärdering av hur Motiverande samtal förs och faktorer som påverkar förändring av levnadsvanor. I forskargruppen leder jag ett forskningsprojekt (PEQ-studien), som undersöker faktorer som styr följsamhet till behandling vid hypertoni. Syftet är att utveckla en intervention som ska utvärderas i praktisk verksamhet.

Tillsammans med Inger Hallström och Pia Lundqvist är jag handledare för doktoranden Åsa Lefévre, som studerar tidigt föräldrastöd i grupp i barnhälsovården.

Senaste forskningsoutput

Eva Drevenhorn, 2018, I : International Journal of Hypertension. 2018, s. 1-11 11 s., 2858253

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Eva Drevenhorn (red.), 2017, 2 red. Lund: Studentlitteratur AB. 276 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (41)