Eva Nylander

Bibliotekarie 1:eTidigare namn: Eva Nilsson Nylander

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Forskning

Min doktorsavhandling handlade om Drottning Kristinas bibliotek och särsklit om hennes samlinga av handskrifter. Om klassiskt latin, om den senrepublikanske arkitekten Vitruvius och om de stilistiskt avvikande förorden i hans traktat om byggnadskonsten, De Architectura handlade min lic.avhandling. Jag har också sysslat med nylatin och givit ut 1700-talsbiskopen Erik Benzelius d.y.:s brev. Under många år arbetade jag på Vatikanbiblioteket i Rom med Drottning Kristinas latinska handskrifter och med därtill hörande problem, och i Lund har jag arbetat med Universitetsbibliotekets samling av medeltida handskrifter.

Senaste forskningsoutput

Eva Nylander 2013 Bilder av Kristina : drottning av Sverige - drottning i Rom = Images of Christina : queen of Sweden - queen in Rome. Sandin, P. (red.). Stockholm: Livrustkammaren, s. 193-232

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Nylander 2012 Sit liver gratus, quem servulus est operatus : Studi in onore di Alessandra Pratesi per il suo 90 compleanno.. Cherubini, P. & Nicola, G. (red.). Archivio di Stato, Biblioteca Alessandrina, s. 1147-1163

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Nylander 2012 I : Biblis. 57, s. 75-77

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (63)