Fanny Christou

knuten till universitetet, Visiting Young Scholar

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Nyckelord