Feiruz AlamiriDoktorand, lab assistant

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området