Fredrik Tersmeden

Arkivarie, Fil kand
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Lundensare: Universitetsöden under fyra århundraden

  Fredrik Tersmeden, 2018 nov 28, 1 red. Lund: Historiska Media. 208 s. (Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 3. ”Akademituppen” som övervakade novischernas skodon

  Fredrik Tersmeden, 2018 okt 12, I : Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner. 12 oktober 2018

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Den nionde nordiska heraldikkonferensen

  Sandels, M. & Fredrik Tersmeden, 2018 okt, I : Heraldisk tidsskrift. 12, 118, s. 423-440

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Professor utan att ha disputerat: Historien om den lärde överliggaren Nils Peter Angelin

  Fredrik Tersmeden, 2018 sep, Professorsinstallation: Lunds universitet, Universitetsaulan 12 oktober 2018 kl 16.00. Lunds universitet, Sektionen kommunikation, s. 36-53

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. ”Ett för Lundapromotionerna egendomligt bruk”: Om den lundensiska kransflicketraditionen

  Fredrik Tersmeden, 2018 maj 25, Lunds universitets jubileumspromotion: Lunds domkyrka 25 maj 2018. Lund: Lunds universitet, Akademiintendenturen, s. 96-122 27 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Winstrups betydelse för Lunds universitets tillkomst - en omstridd fråga

  Fredrik Tersmeden, 2018 apr, I : ALE. 2018, 1 , s. 35-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Lundagård och Frans G. Bengtsson

  Fredrik Tersmeden, 2018 feb, Frans G. Bengtssons 20-tal: Frans G. Bengtsson-studier XX. Fryksén, G. (red.). Lund: Frans G. Bengtsson-sällskapet, Vol. XX, s. 4-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Post festum jubilæum: Något om eftermälen och konkreta lämningar från Lunds universitets tidigare jubileer

  Fredrik Tersmeden, 2018 jan 26, Årshögtiden Lunds universitet 26 januari 2018. Lund: Lunds universitet, Akademiintendenturen, s. 10-21

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. 350 näsor under 350 år

  Tersmeden, F. , Andersson, P. , Bengtsson, D. , Bexell, G. , Billing, M. , Carlsson, H. , Ek, L. , Eriksson, L. , Friberg, F. , Jarlman, O. , Johnsson, S. , Kockum, P. , Larsson, G. , Lindroth, R. , Lindström, P. , Lönegård, P. , Modéer, K. Å. , Nilsson, M. , Odsell Jangö, E. , Oredsson, D. & 4 andra Persson, S., Toremalm, N. G., Åkerman, S. & Åsberg, K., 2018 jan 20, Lund: Akademiska Föreningens Nasotek. 224 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Die deutsche Famile tor Smede wird die schwedische Adelsfamilie Tersmeden

  Fredrik Tersmeden, 2018, Die Familie tor Smede in Stade und Flensburg. Tersmeden, J. & Tersmeden, E. (red.). Tersmedenska släktföreningen, s. 72-81

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. 2017
 13. Gotlands – Nationen som försvann

  Fredrik Tersmeden & Henrik Ullstad, 2017 dec 15, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 21

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 14. Svasse – lundaalumnen som tänkte på refrängen: Del 2

  Fredrik Tersmeden, 2017 okt 27, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 20

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 15. Professor, men inte i Lund: Historien om en språkman, soldat och skald på två kontinenter

  Fredrik Tersmeden, 2017 okt, 11 s.Lunds universitet, Akademiintendenturen

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 16. Svasse – lundaalumnen som tänkte på refrängen: Del 1

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep 15, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 19

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 17. Albert Ulrik Bååth (1853-1912)

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 127-128

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. En gång till! Spex i Lund

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 186-191

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Eric Peter Älf (1765-1793)

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 42-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Johannes Collin (1873-1951)

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 153-155

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Reinhold Gustaf Modée (1698-1752)

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 25-25

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Ture "Tusse" Sjögren (1892-1962)

  Fredrik Tersmeden, 2017 sep, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (red.). Makadam förlag, s. 209-210 2 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Vem var Lunds förste student?

  Fredrik Tersmeden, 2017 jun 9, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 18

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. Alumnen som gav sitt universitet en "stuga": Till 140-årsminnet av ett viktigt riksdagsbeslut

  Fredrik Tersmeden, 2017 jun, Lunds universitets doktorspromotion: Lunds domkyrka 2 juni 2017. Lund: Lunds universitet, Akademiintendenturen, s. 102-124 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Lunds universitet och dess Carlar

  Fredrik Tersmeden, 2017 jan, 29 s.Lunds universitet, Akademiintendenturen

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 26. 2016
 27. Har en kung läst vid Lunds universitet?

  Fredrik Tersmeden, 2016 dec 9, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 16

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 28. Lunds universitet under 350 år: historia och historier

  Fredrik Tersmeden, Björn Magnusson Staaf & Francke, P. (red.), 2016 dec 2, 1 red. Lund: Lunds universitet. 264 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. Fakiren som dramatiker och att dramatisera fakiren: Föredrag i Fakirensällskapet den 29 oktober 2016

  Fredrik Tersmeden, 2016 dec, Fakirenstudier. Bernhardsson, K. (red.). Lund, Vol. XXVII, s. 15-27 13 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Patrick Meurling in memoriam

  Fredrik Tersmeden, 2016 dec, Fakirenstudier. Bernhardsson, K. (red.). Lund: Fakirensällskapet, Vol. XXVII, s. 6-7 2 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Wilhelm Angeldorff – en artistisk alumn som ”slarvade” bort sig själv

  Fredrik Tersmeden, 2016 okt 14, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 15

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 32. Kandidat Sprinchorn och sjönöten: Till 145-årsminnet av Trapa natans återupptäckt och 100-årsminnet av dess utrotning

  Fredrik Tersmeden, 2016 sep, Professorsinstallation: Lunds universitet, aulan, 14 oktober 2016 kl 16.00 . Lunds universitet, Sektionen kommunikation, s. 44 53 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Tegnér och Agardh: Om två lärdomsgiganter i idealismens tidevarv

  Fredrik Tersmeden, 2016 maj 27, Lund : Lunds universitet, Akademiintendenturen

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 34. Minnesord Ing-Marie Nilsson

  Jes Wienberg, Lovisa Brännstedt, Fredrik Ekengren & Fredrik Tersmeden, 2016 apr 28, Sydsvenskan

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 35. Bland kjortlar, talarer, frackar, hattar och mössor - Om akademiska högtidsdräkter vid Lunds universitet

  Fredrik Tersmeden, 2016, Årshögtiden Lunds universitet 29 januari 2016. Akademiintendenturen vid Lunds universitet, s. 10-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Forska på studenterna!

  Fredrik Tersmeden, 2016, Släkthistoria : levnadsöden, vardagsliv, släktforskning, 2, s. 66-71

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 37. Lundagårds Quatt - symboliskt husdjur med vassa klor

  Fredrik Tersmeden, 2016, Svanslöst - Medlemstidning för Sällskapet Pelle Svanslös Vänner i Uppsala, 2016, 1, s. 3-3 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 38. Sofia Holmgren – Professorsdottern som blev sexualupplysare

  Fredrik Tersmeden, 2016, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 13

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 39. Women's accession to Lund University: With special focus on medicine, science, technology and mathematics

  Fredrik Tersmeden, 2016, The XX Factor: Women IN Great Sciences (WINGS) at Lund University. Taylor, L., Zalis, M. C. & Veiga Crespo, P. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 7-26 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. 2015
 41. Den lärda fru Lyche och professor Sjuskägg - Om ett bortglömt akademikerpar från frihetstiden

  Fredrik Tersmeden, 2015, Professorsinstallation : Lunds universitet, aulan, 16 oktober 2015 kl 16.00. Brenner, C. & Lange, C. (red.). Lunds universitet, Sektionen kommunikation, s. 18-31

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Ett äkta fall av ågren

  Fredrik Tersmeden, 2015, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 10

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 43. Ett ovanligt studentrum i ett hus med historia

  Fredrik Tersmeden, 2015, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 12

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 44. Lektor Morgan och kvinnorna - Till 125-årsminnet av en uppmärksammad tjänstetillsättning

  Fredrik Tersmeden, 2015, Professorsinstallation : Lunds universitet, aulan, 13 mars 2015 kl 17.00. Brenner, C. & Lange, C. (red.). Lunds universitet, Sektionen kommunikation, s. 18-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Löftet som inte infriades : Till 150-årsminnet av e o adjunkten Sven Rydbergs död

  Fredrik Tersmeden, 2015, Lunds universitets doktorspromotion, Lunds domkyrka 29 maj 2015. Lunds universitet, Akademiintendenturen, s. 91-115

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. När studenterna skulle exercera beväring

  Fredrik Tersmeden, 2015, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 11

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 47. Rektoratet vid Lunds universitet - några historiska glimtar

  Fredrik Tersmeden, 2015, Rektorsinstallation Lunds universitet 28 januari 2015. Brenner, C. (red.). Akademiintendenturen vid Lunds universitet, s. 10-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Studenterna som var rektorer

  Fredrik Tersmeden, 2015, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 9

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 49. 2014
 50. Ätten Tersmeden genom sex århundraden

  Tersmeden, J. (red.), Fredrik Tersmeden (red.), Tersmeden, S-S. (red.) & Steinrud, M. (red.), 2014, Tersmedenska släktföreningen. 560 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 51. Cedercreutz - Tersmedarnas syskonätt

  Fredrik Tersmeden, 2014, Ätten Tersmeden genom sex århundraden. Tersmeden, J., Tersmeden, F., Tersmeden, S-S. & Steinrud, M. (red.). Tersmedenska släktföreningen, s. 144-157

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. Elsa Collin : den första kvinnan på spexscenen (och mycket mer)

  Fredrik Tersmeden, 2014, Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner, 6

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 53. Färgen gör skillnaden för studentmössan

  Fredrik Tersmeden, 2014, Populär Historia, 6, s. 16-16

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 54. Från Saint Lary de Terme till Tor Smede - om släktens ursprung

  Fredrik Tersmeden, 2014, Ätten Tersmeden genom sex århundraden. Tersmeden, J., Tersmeden, F., Tersmeden, S-S. & Steinrud, M. (red.). Tersmedenska släktföreningen, s. 12-18

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. Göksholmsgrenen - vittförgrenad och vittberest

  Fredrik Tersmeden & Tersmeden, L., 2014, Ätten Tersmeden genom sex århundraden. Tersmeden, J., Tersmeden, F., Tersmeden, S-S. & Steinrud, M. (red.). Tersmedenska släktföreningen, s. 266-316

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 3 Nästa