Gerd Carling

Forskare

Forskning

Mina forskningsintressen går i flera riktningar. Min bakgrund är inom sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning men efter min PhD har jag sökt mig mer åt allmänlingvistiska hållet. Jag har arbetat framför allt med tokhariska, ett utdött indoeuropeiskt språk i kinesiska Centralasien, och här i synnerhet lexikografi, textutgivning, kasusstruktur, valens och rekonstruktion av förhistorisk språkkontakt. Ett annat forskningområde, relaterat till är sanskrit, är romani chib, där jag skrivit en bok om språkkontakt mellan romani och svenska samt tillsammans med två modersmålstalare gjort en genomgripande studie av svensk romani, som resulterat i två monografier, en på svenska och en på engelska. Min nuvarande forskning handral främst om språkevolution och språkhistoria, med fokus på eurasiska och sydamerikanska språkfamiljer.

 

Senaste forskningsoutput

Gerd Carling, Larsson, F., Cathcart, C., Johansson, N., Arthur Holmer, Round, E. & Verhoeven, R., 2018 okt 11, I : PLoS ONE. 13, 10, e0205313

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cathcart, C., Gerd Carling, Larsson, F., Johansson, N. & Round, E., 2018, I : Diachronica. 35, 1, s. 1-34

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (45)