Gerd CarlingForskare

Forskning

Mina forskningsintressen går i flera riktningar. Min bakgrund är inom sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning men efter min PhD har jag sökt mig mer åt allmänlingvistiska hållet. Jag har arbetat framför allt med tokhariska, ett utdött indoeuropeiskt språk i kinesiska Centralasien, och här i synnerhet lexikografi, textutgivning, kasusstruktur, valens och rekonstruktion av förhistorisk språkkontakt. Ett annat forskningområde, relaterat till är sanskrit, är romani chib, där jag skrivit en bok om språkkontakt mellan romani och svenska samt tillsammans med två modersmålstalare gjort en genomgripande studie av svensk romani, som resulterat i två monografier, en på svenska och en på engelska.
Inom forskningsprogrammet CCS har jag studerat jag hur språklig ikonicitet uppstår och försvinner i indoeuropeiska språk.
För närvarande är jag projektledare för två projekt:
-LUNDIC: Lund Digital Information System of Contextualized Typology (Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse), som avser att skapa en geodatabas med lexikal och typologisk data över 400 språk i tre språkområden: Amazonas, Eurasien och Stilla Havet. Datan används till att spåra språkkontakt och divergens i förhistorien.
-CeDICT: A Comprehensive e-Dictionary of Tocharian (VR), vars syfte är att skapa ett eletroniskt lexikon över tokhariska.

Senaste forskningsoutput

Cathcart, C., Gerd Carling, Larsson, F., Johansson, N. & Round, E. 2018 I : Diachronica. 35, 1, s. 1-34

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gerd Carling & Cronhamn, S. 2017 I : Revista Brasilieira de Linguística Antropológica. 9, 1, s. 13-48

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (41)