Gilbert Ambrazaitis

knuten till universitetet

Forskning

Min forskning handlar mestadels om intonation, dvs talets melodi, och dess kommunikativa funktioner.

Centrala frågor för min forskning är exempelvis: På vilket sätt påverkar en viss händelse i talmelodin betydelsen hos ett yttrande? Hur varierar en talare grundtonens förlopp samt andra fonetiska markörer för att signalera att ett ord är nytt, gammalt, förväntat eller oväntat i en dialog? Hur skiljer sig intonationsmönster åt i olika språk och varför gör de det? Kan vissa relationer mellan form och funktion antas vara mer eller mindre universella?

Hittills har min forskning framför allt handlat om svenska och tyska, med studier av både akustiska data (talinspelningar) och perceptionsdata (lyssnarbedömningar och/eller reaktionstider insamlade mha av perceptionsexperiment).

Senaste forskningsoutput

Johan Frid, Gilbert Ambrazaitis, Malin Svensson Lundmark & House, D. 2017 sep 25 Proceedings of the 4th European and 7th Nordic Symposium on Multimodal Communication (MMSYM 2016). Paggio, P. & Navarretta, C. (red.). Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, s. 4-9 6 s. 002. (Linköping Electronic Conference Proceedings)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Gilbert Ambrazaitis & House, D. 2017 Proceedings of The 14th International Conference on Auditory-Visual Speech Processing (AVSP2017). Ouni, S., Davis, C., Jesse, A. & Beskow, J. (red.). KTH, 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Malin Svensson Lundmark, Gilbert Ambrazaitis & Ewald, O. 2017 Interspeech 2017. Lacerda (chair), F. (red.). s. 3236-3240 (Interspeech)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (36)