Gisela Håkansson

Professor emerita

Forskning

Jag medverkar för närvarande i tre EU-projekt där språkinlärning jämförs mellan olika språk/länder. I COST A33 (Cross-linguistically Robust Stages of Children’s Linguistic Performance http://cost.zas.gwz-berlin.de/cost/index.html) jämför vi hur barn med trettio olika språk tillägnar sig drag som tempus, aspekt, relativsatser. I COST IS0804 (Language Impairment in a Multilingual Society, http://www.bi-sli.org/) söker vi finna vad som karakteriserar flerspråkiga barn med språkstörning, i jämförelse med enspråkiga barn med språkstörning, och i ELIAS (Early Language and Intercultural Acquisition Studies. http://www.elias.bilikita.org/) är syftet att undersöka flerspråkighet och interkulturell kommunikation i förskolan. ELIAS är ett samarbete mellan universitet i Belgien, England, Sverige och Tyskland.

Senaste forskningsoutput

Gisela Håkansson & Norrby, C., 2018 maj 1, 1 red. Stockholm: Morfem. 218 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Haman, E. , Łuniewska, M. , Hansen, P. , Simonsen, H. G. , Chiat, S. , Bjekić, J. , Blažienė, A. , Chyl, K. , Dabašinskienė, I. , Engel de Abreu, P. , Gagarina, N. , Gavarró, A. , Håkansson, G. , Harel, E. , Holm, I. E. , Kapalková, S. , Kunnari, S. , Levorato, C. , Lindgren, J. , Mieszkowska, K. & 13 andra Montes Salarich, L., Potgieter, A., Ribu, I., Ringblom, N., Rinker, T., Roch, M., Slančová, D., Southwood, F., Tedeschi, R., Tuncer, A. M., Ünal-Logacev, Ö., Vuksanović, J. & Armon-Lotem, S., 2017 dec 2, I : Clinical Linguistics and Phonetics. 31, 11-12, s. 818-843

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Dyson, B. & Gisela Håkansson, 2017 jun 10, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 211 s. (Bilingual Processing and Acquisition; vol. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (141)