Göran Sonesson

Professor

Forskning

Jag har sysslat med allmän och visuell semiotik, gesternas semiotik, lingvistik, kultursemiotik och på senare tid utvecklingssemiotik. Semiotik är vetenskapen om betydelser, också utanför språket.

Sedan jag återkom till Sverige från Frankrike och Mexiko 1983 har jag etablerat den semiotiska forskningen här i landet. För närvarande ligger fokus för mitt forskningsintresse på utvecklingen av semiotiska resurser hos människosläktet och barnet, först inom ramen för projektet Språk, gester och bilder i ett semiotisk utvecklingsperspektiv (SGB), som semiotikämnet genomförde i samarbete med lingvistik och kognitionsforskning, följt av EU-projektet Stages in the Evolution and Development of Sign Use (SEDSU), som var ett samarbetet med psykologer, primatologer och lingvister ute i Europa, och nu senast i Centre for cognitive semiotics, som innefattar företrädare för semiotik, lingvistik och flera andra humanistiska ämnen vid Lunds Universitet.

Min bok Pictorial concepts (Lund: Lund University Press 1989) har fått internationell erkännande som ett grundläggande verk inom den visuella semiotiken. På svenska har jag också publicerat den första heltäckande läroboken som existerar på något språk i visuell semiotik Bildbetydelser (Lund: Studentlitteratur 1992). Jag har också varit en av utgivarna, med speciell inriktning på visuell semiotik, för Encyclopedia of Semiotics, utgiven av Oxford University Press 1998, för vilken jag också har skrivit många uppslagsord.

Senaste forskningsoutput

Göran Sonesson 2017 nov 27 I : Semiotica. 2017, 219, s. 93-113 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Göran Sonesson 2016 aug 5 Human Lifeworlds: The Cognitive Semiotics of Cultural Evolution. Peter Lang Publishing Group, s. 301-335 35 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

David Dunér & Göran Sonesson 2016 aug 5 Human Lifeworlds: The Cognitive Semiotics of Cultural Evolution. Peter Lang Publishing Group, s. 267-300 34 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (108)