Gustaf Fryksén

Doktorand, Kandidatexamen, Masterexamen

Doktorand

Forskning

Jag är sedan september 2015 doktorand i historia vid Historiska institutionen. Tidigare har jag varit läkarstudent, studerat bland annat engelska och arkivvetenskap, samt varit forskningsamanuens vid institutionen (2013-2015).

Min egen forskning är främst inriktad mot Sverige, Medelhavet och osmanska världen under tidsperioden 1680-1830. Doktorandprojektet Defiant Servitude. Consuls and free agents in Ottoman North Africa and the Levant, 1710-1770 avser att med multinationell grundforskning som grund undersöka och analysera hur i huvudsak konsuler i svensk tjänst agerade i Medelhavets maritima gränsområden. Särskilt fokus läggs på George Logie (1694-1776) och hans krets avseende handel, diplomati och familj/dynasti.

Andra forskningsintressen innefattar maritim historia, konsulsstudier som forskningsämne, globalhistoria, osmanska studier och arkivvetenskap.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på grundkursen i Freds- och konfliktvetenskap (FKV A12:1) på Statsvetenskapliga institutionen.

Senaste forskningsoutput

Beaurepaire, P-Y. (red.), Gustaf Fryksén (red.), Marzagalli, S. (red.) & Thomasson, F. (red.) 2018 sep (Accepted/In press) Paris: Classiques Garnier, Les Méditerranées.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Gustaf Fryksén 2017 maj Släkthistoria : levnadsöden, vardagsliv, släktforskning, 4

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (16)