Hampus NilssonDoktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Naturgeografi
  • Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Nyckelord

  • Naturbaserade lösningar, Urbana ekosystemtjänster, Grön infrastruktur, Urban morfologi

Forskning

Min forskning

I min forskning tittar jag på naturbaserade (blå-gröna) lösningar i städer. Vatten och grönska kan bidra med ekosystemtjänster för att hantera översvämningar, bidra med rekreationsvärden, estetik och svalka vid värmeböljor. I mitt första projekt undersöker jag hur sårbart det urbana samhället är för skyfallsöversvämningar samt hur grönområden, regnträdgårdar, vattenvägar med mera kan fungera som naturliga översvämningsskydd. Specifikt tittar jag på hur den rumsliga fördelningen av dessa naturbaserade lösningar påverkar deras möjligheter att bidra med ekosystemtjänster. Längre fram vill jag testa dessa scenarier (rumsliga fördelningar) och kvantifiera deras bidrag till rekreation, estetik och svalka.