Hanna Bäck

Professor

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  1. Jämförande politik
  2. Politiska partier och regeringar
  3. Politiskt beteende och politisk psykologi

Pågående forskning och undervisning

Min forskning fokuserar framför allt på politiska partier och koalitionspolitik i Västeuropeiska parlamentariska demokratier, t ex på ämnen som regeringsbildning, regeringars överlevnad, fördelning och omfördelning av ministerposter, och beslutsfattande i koalitionsregeringar. Jag forskar även om politiskt deltagande och röstningsbeteende, och i den forskning jag bedrivit under senare år fokuserar jag även på politisk psykologi, t ex när man försöker förklara kollektivt handlande och protestbeteende.

Jag leder för närvarande tre projekt, ett om psykologiska faktorer bakom protestbeteende, ett om partiers interna sammanhållning, och ett om ministrars inflytande på socialpolitiken (se mer under 'Projekt' i den högra kolumnen). Jag ingår även i forskningsprogrammet STANCE - State-making and the Origins of Global Order in the Long 19th Century and Beyond.

Jag är associate editor för tidskriften Political Psychology.

Jag undervisar i jämförande politik, politisk psykologi och forskningsmetoder.

Senaste forskningsoutput

Baumann, M., Hanna Bäck & Davidsson, J. B., 2018 nov 26, I : Politics and Gender.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredén, A., Nils Gustafsson, Hanna Bäck & Renström, E., 2018 nov 16, Svenska Dagbladet, Stockholm

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Holly Knapton, Espinosa, L., Meier, H. E., Bäck, E. A. & Hanna Bäck, 2018 okt 2, I : Nordic Psychology. 70, 4, s. 278-289

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (65)