Hanna CarlssonUniversitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Forskning

Jag arbetar som lektor i biblioteks och informationsvetenskap, med inriktning mot digitala kulturer. Mina forskningsintressen rör digitala kulturer, samt informations- och kulturpolitik. Jag studerar bland annat folkbibliotek i det digitala samhället, användningen av sökmotorer och dess konsekvenser för skolpraktiker, specifikt information och sökkrititska aspekter, samt digital konsumtion.  

Senaste forskningsoutput

Hanna Carlsson & Johanna Rivano Eckerdal 2018 maj 1 Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession. Hansson, J. & Wisselgren, P. (red.). BTJ Förlag

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Hanna Carlsson & Olof Sundin 2018 I : Education comparée. 19, s. 235-259

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hanna Carlsson & Olof Sundin 2018 Lunds universitet. 82 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (26)