Hanna Frost

knuten till universitetet, MD, MSci

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Neurovetenskaper

Nyckelord

  • nerve injury, Nervskada, regeneration , reparation, kirurgi

Forskning

Mitt forskningsprojekt handlar om användning av kroppsegna stam- och progenitorceller för reparation och rekonstruktion av perifera nervstammar efter nervskador i armar och ben.

Dessa skador är fortfarande ett stort problem i klinisk verksamhet, och drabbar framför allt unga individer i arbetsför ålder. Trots kirurgisk behandling får patienterna resttillstånd med känselnedsättning och muskelförlamning av olika grad. Mikrokirurgisk teknik (operation med hjälp av mikroskop) har troligen nått sina tekniska begränsningar, och kan inte ytterligare förbättra resultaten.

Efter nervskadan skall nervtrådar växa ut från skadeområdet ner till hudområdet och musklerna som de tidigare innerverade. Nervutväxten är ett biologiskt problem, och i vissa fall ett mindre kirurgiskt problem, där inbyggda mekanismer i de inblandade celltyperna predisponerar dem att gå i s.k. programmerad celldöd (de försvinner i princip spårlöst).

Syftet med projektet är att hitta nya behandlingsmetoder för skadade perifera nerver, genom att använda nya landvinningar inom grundvetenskap om s.k. stam- och progenitorceller (omogna förstadier till celler med förmåga att dela sig och samtidigt mogna ut till många olika celltyper).

I första delen av projektet upptäckte vi att ett läkemedel (G-CSF), som bl.a. mobiliserar stamceller från benmärgen ut i kroppen, minskar den programmerade celldöden hon nervernas stödjeceller med 13% en vecka efter en nervskada. Det hade dock ingen effekt på nervens återhämtning. Nu undersöker vi behandling med transplanterade celler från den skadades bukfett. 

Senaste forskningsoutput

Hanna K Frost, Kodama, A., Per Ekström & Lars B Dahlin 2016 aug 4 I : Neuroscience. 334, s. 55-63 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)