Helena W. Lindberg

Doktorand

Forskning

Forskningsintressen

  • Naturresurser, prospektering och exploatering 
  • Social konstruktion av naturen som "up for grabs"
  • Arktis som en såkallad ny resurs gräns
  • Alternativa sociala framtidsvisioner i Arktis

Pågående forskning

Hur naturen blir "up for grabs"? Detta doktorandprojekt handlar om den sociala konstruktionen av prospektering och utvinning av naturen. Jag tittar på diskurser om energi och resurser, och utforskar konstruktionen av naturen som utnyttbar i politisk text, i kartor, i illustrationer och kultur, och i vetenskapliga praktik.

Inspirerad av Carol Lee Bacchi sin strategi som betonar vad problemet är representerad at vara, ställer jag frågor om vad som tas för givet och vad som inte nämns i representationen av energi (säkerhet) problem och de möjligheter och utmaningar som kommer med klimatförändringarna. Fokusområdet är den arktiska regionen och exempel i artiklana kommer från Svalbard, Grönland, och de arktiska kuststaterna, Danmark och Norge först och främst.