Henrik Rahm

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Humaniora
  • Språkstudier
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Forskning

Henrik Rahm är koordinator för den flervetenskapliga temagruppen The Annual Report - Words, images, numbers som ska arbeta tillsammans på Pufendorfinstitutet 2016-17. I gruppen ingår Sanna Skärlund (svenska språket, SOL), Matthias Baier (rättssociologi), Åsa Thelander (strategisk kommunikation), Alexander Paulsson (företagsekonomi), Niklas Sandell (företagsekonomi) och Peter Svensson (företagsekonomi).

Vad är egentligen en årsrapport? Frågan kan verka trivial och naiv – det är självklart rapporten om ett företags eller organisations ekonomi, något som endast kan tänkas intressera forskare inom företagsekonomi. Dock är årsrapporten mycket mer än så; en kombination av ord, bilder och siffror som kommunicerar en mängd olika budskap och besvarar en rad olika formella och informella förväntningar. Målet med den här gruppen är att utforska och avslöja årsrapportens mångsidiga natur genom perspektiv från företagsekonomi, språkvetenskap, strategisk kommunikation och rättssociologi.

 

www.pi.lu.se/vad-hander/nya-temagrupper-2016-17

Henrik Rahm samarbetar med Robert Zola Christensen i ett forskningsprojekt om dansk-svensk kommunikation. I delprojektet ”Expressivt och nyktert. Dansk och svensk bankdiskurs på Facebook” ska jag och Robert Zola Christensen undersöka hur kommunikationen går till mellan Nordea och dess kunder på Facebook, både för Nordea Sverige och för Nordea Danmark. På så sätt kan liknande kommunikativa sammanhang jämföras för de två grannspråken och grannkulturerna. I analysen undersöks vilka slags texter som används (t.ex.
Nordeas egenreklam, Nordeas preventiva kundmeddelanden och irriterade kunders frågor), vilka stilar som möts och bryts samt sist men inte minst det expressiva språkbruket hos kunderna. Just kundernas frågor och kommentarer på Nordeas Facebook-sida ger en unik möjlighet att analysera det vardagliga och levande språkbruket i ett socialt medium på ett sätt som gör det möjligt att förstå skillnader och likheter mellan grannspråken och grannkulturerna.
Nordeas med nödvändighet nyktra och neutrala svar (liksom Nordeas texter i övrigt) är ett utmärkt material för att förstå företagskulturens kommunikation.

Senaste forskningsoutput

Henrik Rahm, 2018, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 147 s. (Årsbok)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Peter Svensson & Henrik Rahm, 2017 jun 15, Dagens arena

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Henrik Rahm, 2017, Lund: Vetenskapssocieteten i Lund. 256 s. (Årsbok)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (49)