Henrik RahmUniversitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Forum för textforskning 13

  Henrik Rahm (organisatör), Sanna Skärlund (organisatör), Anna W Gustafsson (organisatör), Lisa Holm (organisatör)
  2018 jun 72018 jun 8

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

 3. 2017
 4. Medicinhistoriska aspekter på medicinens språk och dess uttolkare

  Henrik Rahm (presentatör)
  2017 dec 6

  Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

 5. Svenskans beskrivning 2017

  Henrik Rahm (presentatör)
  2017 okt 252017 okt 27

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 6. Ledamot i betygsnämnden för Peter Svensson Ströms avhandling i svenska språket

  Henrik Rahm (Ledamot i betygsnämnd)
  2017 sep 22

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 7. Föredrag med titeln Kalla öl på Systemet 2020? Att legitimera sitt uppdrag

  Henrik Rahm (Talare)
  2017 sep 16

  Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

 8. Discourse Approaches to Financial Communication 2

  Henrik Rahm (talare), Matthias Baier (talare)
  2017 jul 32017 jul 6

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 9. Discourse Approaches to Financial Communication 2

  Henrik Rahm (inbjuden talare)
  2017 jul 32017 jul 6

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 10. Rethinking Scandinavia

  Henrik Rahm (talare)
  2017 jun 142017 jun 17

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 11. Forum för textforskning 12

  Henrik Rahm (talare)
  2017 jun 132017 jun 14

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 12. Föredrag med titeln Kalla öl på Systemet 2020? Att legitimera sitt uppdrag

  Henrik Rahm (Talare)
  2017 apr 22

  Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

 13. Årsbok. Vetenskapssocieteten i Lund (Tidskrift)

  Henrik Rahm (redaktör)
  2017 jan 12017 dec 31

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för publikationsserie

 14. Sakkunnig lektorat i svenska, Högskolan i Borås

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2017 jan 12017 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 15. Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok (Tidskrift)

  Henrik Rahm (redaktör)
  2017 jan 12017 dec 31

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för publikationsserie

 16. Huvudhandledare Martin Ringmar, doktorand i nordiska språk

  Henrik Rahm (Första/primär/huvudhandledare)
  2017 → …

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 17. 2016
 18. 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction, 23–25 november 2016 i Oslo

  Henrik Rahm (presentatör), Peter Svensson (presentatör)
  2016 nov 232016 nov 25

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 19. Society for the Advancement of Scandinavian Studies

  Henrik Rahm (talare)
  2016 apr 282016 apr 30

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 20. XXXVI internationella VAKKI-symposiet

  Henrik Rahm (talare)
  2016 feb 112016 feb 12

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 21. Sakkunnig för førsteamanuensis anvendt språkvitenskap, Trondheims universitet

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2016 jan 12016 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 22. Sakkunnig lektorat i svenska, Högskolan i Borås

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2016 jan 12016 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 23. Sakkunnig lektorat i svenska, Uppsala universitet

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2016 jan 12016 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 24. 2015
 25. 5th New Zealand Discourse Conference

  Henrik Rahm (talare)
  2015 dec 72015 dec 9

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 26. Föredrag med titeln Lånta fjädrar? Om journalistiska genrer som förebilder 3/9 2015

  Henrik Rahm (Talare)
  2015 sep 3

  Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

 27. Nordiska språkmötet 20-21/8 2015 i Roskilde

  Henrik Rahm (presentatör)
  2015 aug 202015 aug 21

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 28. Handledare för Sara Johnsdotter Carlbom, doktorand i allmän språkvetenskap, Lunds universitet

  Henrik Rahm (Första/primär/huvudhandledare)
  2015 jan 12018 dec 31

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 29. International Journal of Business Communication (Tidskrift)

  Henrik Rahm (peer reviewer)
  2015 jan 12017 dec 31

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 30. Sakkunnig lektorat i svenska, Örebro universitet

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2015 jan 12015 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 31. Årsbok. Vetenskapssocieteten i Lund (Tidskrift)

  Henrik Rahm (redaktör)
  2015

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

 32. 2014
 33. Svebe34 (Svenskans beskrivning 34), 2014

  Henrik Rahm (organisatör)
  2014 okt 222014 okt 24

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

 34. Ledamot i betygsnämnden för Astrid Skoglunds avhandling i nordiska språk, Linnéuniversitetet

  Henrik Rahm (Ledamot i betygsnämnd)
  2014 okt 3

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 35. Ledamot i betygsnämnden för Saga Bendegards avhandling i nordiska språk, Uppsala universitet

  Henrik Rahm (Ledamot i betygsnämnd)
  2014 sep 26

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 36. Langagues in the Online and Offline World 4: The Latitude, Surabaya, Indonesien

  Henrik Rahm (presentatör), Robert Zola Christensen (presentatör)
  2014 jun 32014 jun 4

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 37. Discourse Approaches to Financial Communication

  Henrik Rahm (presentatör), Peter Svensson (presentatör), Niklas Sandell (presentatör)
  2014 feb 22014 feb 6

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 38. Sakkunnig i lektorat i svenska, Örebro universitet

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2014 jan 12014 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 39. 2013
 40. Årsbok. Vetenskapssocieteten i Lund (Tidskrift)

  Henrik Rahm (redaktör)
  2013 dec 12017 dec 1

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för publikationsserie

 41. Styrelseledamot i Vetenskapssocieteten i Lund

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2013 nov 292018 dec 1

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

 42. 2012
 43. Sakkunnig lektorat i svenska, Högskolan Dalarna

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2012 jan 12012 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 44. University of Malaga

  Henrik Rahm (Gästföreläsare)
  2012 jan 12018 dec 31

  Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

 45. 2011
 46. Opponent på Gunilla Hellströms avhandling i nordiska språk, Stockholms universitet

  Henrik Rahm (opponent)
  2011 okt 7

  Aktivitet: Examination och handledarskapOpponent

 47. Ledamot i betygsnämnden för Petra Magnussons licentiatavhandling i svenska

  Henrik Rahm (Ledamot i betygsnämnd)
  2011 jun 3

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 48. Ledamot i betygsnämnden för Dag Sandahls avhandling i tyska

  Henrik Rahm (Ledamot i betygsnämnd)
  2011 apr 9

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 49. 2010
 50. Opponent på slutseminarium för Karin Helgessons kommande avhandling i svenska språket

  Henrik Rahm (opponent)
  2010 okt 11

  Aktivitet: Examination och handledarskapOpponent

 51. Opponent på slutseminarium för Soraya Thoranis kommande avhandling i engelsk språkvetenskap

  Henrik Rahm (opponent)
  2010 jun 24

  Aktivitet: Examination och handledarskapOpponent

 52. Forum för textforskning 5

  Henrik Rahm (organisatör)
  2010 jun 72010 jun 8

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 53. Biträdande handledare Annelie Johansson, doktorand i svenska med didaktisk inriktning, Linnéuniversitet

  Henrik Rahm (Andra handledare)
  2010 jan 12018 dec 31

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Föregående 1 2 Nästa