Henrik Rahm

Universitetslektor, Doktorsexamen
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Redaktör/gästredaktör
 2. Årsbok. Vetenskapssocieteten i Lund (Tidskrift)

  Henrik Rahm (redaktör)
  2015

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör/gästredaktör

 3. Redaktör för publikationsserie
 4. Årsbok. Vetenskapssocieteten i Lund (Tidskrift)

  Henrik Rahm (redaktör)
  2017 jan 12017 dec 31

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för publikationsserie

 5. Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok (Tidskrift)

  Henrik Rahm (redaktör)
  2017 jan 12017 dec 31

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för publikationsserie

 6. Årsbok. Vetenskapssocieteten i Lund (Tidskrift)

  Henrik Rahm (redaktör)
  2013 dec 12017 dec 1

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för publikationsserie

 7. Granskare av tidskriftsartiklar/manuskript
 8. International Journal of Business Communication (Tidskrift)

  Henrik Rahm (peer reviewer)
  2015 jan 12017 dec 31

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteGranskare av tidskriftsartiklar/manuskript

 9. Språk och stil. Tidskrift för svensk språkforskning (Tidskrift)

  Henrik Rahm (peer reviewer)
  2006 jan 12016 dec 31

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteGranskare av tidskriftsartiklar/manuskript

 10. Sakprosa (Tidskrift)

  Henrik Rahm (peer reviewer)
  2006 jan 12016 dec 31

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteGranskare av tidskriftsartiklar/manuskript

 11. Rhetorica Scandinavica (Tidskrift)

  Henrik Rahm (peer reviewer)
  2006 jan 12016 dec 31

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteGranskare av tidskriftsartiklar/manuskript

 12. Studies in Communication Sciences (Tidskrift)

  Henrik Rahm (peer reviewer)
  2006 jan 12016 dec 31

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteGranskare av tidskriftsartiklar/manuskript

 13. Konferensdeltagande
 14. Discourse Approaches to Financial Communication 2

  Henrik Rahm (talare), Matthias Baier (talare)
  2017 jul 32017 jul 6

  Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangKonferensdeltagande

 15. Discourse Approaches to Financial Communication 2

  Henrik Rahm (inbjuden talare)
  2017 jul 32017 jul 6

  Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangKonferensdeltagande

 16. Forum för textforskning 5

  Henrik Rahm (organisatör)
  2010 jun 72010 jun 8

  Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangKonferensdeltagande

 17. Presentation
 18. Föredrag med titeln Kalla öl på Systemet 2020? Att legitimera sitt uppdrag

  Henrik Rahm (Talare)
  2017 sep 16

  Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

 19. Föredrag med titeln Lånta fjädrar? Om journalistiska genrer som förebilder 3/9 2015

  Henrik Rahm (Talare)
  2015 sep 3

  Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

 20. Forskning eller undervisning vid extern organisation
 21. University of Malaga

  Henrik Rahm (Gästföreläsare)
  2012 jan 12018 dec 31

  Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

 22. Examination
 23. Ledamot i betygsnämnden för Astrid Skoglunds avhandling i nordiska språk, Linnéuniversitetet

  Henrik Rahm (Ledamot i betygsnämnd)
  2014 okt 3

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 24. Ledamot i betygsnämnden för Saga Bendegards avhandling i nordiska språk, Uppsala universitet

  Henrik Rahm (Ledamot i betygsnämnd)
  2014 sep 26

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 25. Ledamot i betygsnämnden för Petra Magnussons licentiatavhandling i svenska

  Henrik Rahm (Ledamot i betygsnämnd)
  2011 jun 3

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 26. Ledamot i betygsnämnden för Dag Sandahls avhandling i tyska

  Henrik Rahm (Ledamot i betygsnämnd)
  2011 apr 9

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 27. Ledamot i betygsnämnden för Gudrun Svenssons avhandling i nordiska språk

  Henrik Rahm (Ledamot i betygsnämnd)
  2009 apr 4

  Aktivitet: Examination och handledarskapExamination

 28. Organisation av konferens
 29. Svebe34 (Svenskans beskrivning 34), 2014

  Henrik Rahm (organisatör)
  2014 okt 222014 okt 24

  Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangOrganisation av konferens

 30. Föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten
 31. Föredrag med titeln Kalla öl på Systemet 2020? Att legitimera sitt uppdrag

  Henrik Rahm (Talare)
  2017 apr 22

  Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

 32. Sakkunniguppdrag
 33. Sakkunnig lektorat i svenska, Högskolan i Borås

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2017 jan 12017 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 34. Sakkunnig lektorat i svenska, Högskolan i Borås

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2016 jan 12016 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 35. Sakkunnig lektorat i svenska, Uppsala universitet

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2016 jan 12016 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 36. Sakkunnig för førsteamanuensis anvendt språkvitenskap, Trondheims universitet

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2016 jan 12016 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 37. Sakkunnig lektorat i svenska, Örebro universitet

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2015 jan 12015 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 38. Sakkunnig i lektorat i svenska, Örebro universitet

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2014 jan 12014 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 39. Sakkunnig lektorat i svenska, Högskolan Dalarna

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2012 jan 12012 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 40. Sakkunnig lektorat i svenska Högskolan Södertörn

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2010 jan 12010 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 41. Sakkunnig lektorat i nordiska språk, Stockholms universitet

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2010 jan 12010 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 42. Bedömning av forskningsansökningar till Östersjöstiftelsen

  Henrik Rahm (granskare)
  2009 jan 12016 dec 31

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 43. Medlem i styrelse/kommitté/råd etc
 44. Styrelseledamot i Vetenskapssocieteten i Lund

  Henrik Rahm (Roll ej angiven)
  2013 nov 292018 dec 1

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

 45. Opponent
 46. Opponent på Gunilla Hellströms avhandling i nordiska språk, Stockholms universitet

  Henrik Rahm (opponent)
  2011 okt 7

  Aktivitet: Examination och handledarskapOpponent

 47. Opponent på slutseminarium för Karin Helgessons kommande avhandling i svenska språket

  Henrik Rahm (opponent)
  2010 okt 11

  Aktivitet: Examination och handledarskapOpponent

 48. Opponent på slutseminarium för Soraya Thoranis kommande avhandling i engelsk språkvetenskap

  Henrik Rahm (opponent)
  2010 jun 24

  Aktivitet: Examination och handledarskapOpponent

 49. Handledning av forskarstuderande
 50. Handledare för Sara Johnsdotter Carlbom, doktorand i allmän språkvetenskap, Lunds universitet

  Henrik Rahm (Första/primär/huvudhandledare)
  2015 jan 12018 dec 31

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 51. Biträdande handledare Annelie Johansson, doktorand i svenska med didaktisk inriktning, Linnéuniversitet

  Henrik Rahm (Andra handledare)
  2010 jan 12017 dec 31

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

 52. Biträdande handledare Åsa Alftberg, doktorand i etnologi, Lunds universitet

  Henrik Rahm (Andra handledare)
  2008 jan 12012 dec 31

  Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande