Henrik Thorén

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • tvärvetenskaplighet, vetenskaplig integration, vetenskapsteori

Forskning

Det finns många anledningar att bedriva tvärvetenskaplig forskning. Vissa har pekat på att många stora upptäckter och innovationer har gjorts i disciplinernas mellanrum eller genom deras sammanblandning. Andra har menat att vissa problem nödvändiggör dylik forskning; miljöproblem är här paradigmatiska exempel. Å andra sidan är tvärvetenskapen ofta omständlig, svårplanerad och nyckfull. I jämförelse med 'reguljär' forskning är det en dyr och riskfylld investering.

Nu är det ju så att tvärvetenskap knappast kan betraktas som en homogen praktik. Vid närmare anblick visar det sig att begreppet tvärvetenskap--eller interdisciplinaritet--har otaliga, och motstridiga betydelser.

Mitt avhandlingsområde är tvärvetenskap inom hållbarhetsforskningen. Ett område som särskiljer sig från vissa andra i det avseende att de discipliner som ingår befinner sig lång ifrån varandra. Ett av hållbarhetsforskningens mål är att integrera kunskap från både natur- och samhällsvetenskaperna. Jag fokuserar i mitt arbete på utbyten mellan discipliner, i synnerhet i syfta att lösa specifika problem.

Senaste forskningsoutput

Henrik Thorén, 2018 nov 13, Sydsvenskan Kultur

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Johannes Persson, Alf Hornborg, Lennart Olsson & Henrik Thorén, 2018 okt 24, I : Ecology and Society. 23, 4, 11 s., 14

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johannes Persson, Henrik Thorén & Lennart Olsson, 2018 sep 13, I : Ecology and Society. 23, 3, 9 s., 40

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (24)