Jakob BergmanUniversitetslektor, FD, FM

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Nyckelord

  • Analys av sammansättningar, Multivariat analys, Spatial statistik

Forskning

Min forskning är inriktad på analys av sammansättningar, dvs. vektorer av andelar (Compositional data analysis). Sammansättningar uppkommer inom en mängd olika områden, t.ex den geokemiska sammansättningen av stenprover, olika varugruppers andelar i en hushållsbudget eller partiers väljarstöd in en opinionsundersökning. Jag är särskilt intresserad av modellering av sammansättningar över tid (speciellt partiers väljarstöd), och jag har utvecklat en metod för utjämning av sammansättningar (compositional loess). Jag arbetar också med tillämpad analys av sammansättningar inom arkeometri tillsammans med Anders Lindahl.

Undervisning

Jag undervisar i teoretisk och tillämpad statistik och kvantitativa forskningsmetoder på olika nivåer och inom olika ämnen. Detta inkluderar såväl introduktionskurser som kurser på forskarutbildningen. I synnerhet urvals- och surveymetodik samt regressionsanalys är ämnen som ligger mig varmt om hjärtat.

Samverkan

Jag har vi ett flertal tillfällen hållit föredrag och gett råd till olika organisationer, myndigheter och företag.

Senaste forskningsoutput

Jakob Bergman & Anders Lindahl 2016 nov 22 Compositional Data Analysis: CoDaWork, L’Escala, Spain, June 2015. Martín-Fernández, J. A. & Thió-Henestrosa, S. (red.). Cham Heidelberg New York: Springer International Publishing, 11 s. (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics; vol. 187)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jakob Bergman & Björn Holmquist 2016 Symposium i anvendt statistik. Linde, P. (red.). Copenhagen Business School, s. 95-99

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (19)