Janicke Anderssonknuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • CASE

Forskning

Den pågående forskningen inriktas på bilder av ”det nya åldrandet och de nya äldre” . Detta studeras utifrån flera perspektiv, dels medialt förmedlade bilder  via program som ”Pensionärsjävlar” och vilka uttryck för ålder och åldrande som ges i pensionärsorganisationernas egna tidningar; och dels utifrån yngre äldres förhållande till sitt eget åldrande . Det jag är intresserad av i den sistnämnda studien är innebörden av det subjektiva förhållandet till åldrande hos äldre personer och hur de reflekterar kring det individuella åldrandet i relation till sociala och kulturella värderingar och till de standardiserade bilderna av åldrande. Teoretiskt är mitt intresse den diskursiva rekonstruktionen av åldrandet som ont och gott samt hur detta resulterar i åldrandepraktiker som bra och dåliga och det åldrande subjektet som lyckat eller misslyckat.

2007 disputerade jag vid NISAL (dåvarande Tema Äldre och åldrande), Linköpings universitet, och fortsatte mitt arbete vid ISV, Linköpings universitet som vikarierande lektor.

Sedan oktober 2011 är jag anställd som forskarassistent på  CASE.

Doktorsavhandling
Andersson, Janicke (2007). Konsten att leva längre: Föreställningar om livets förändring i handböcker 1700-1930. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. ISBN: 91-7331-051-4, 978-91-7331-051-2

Senaste forskningsoutput

Janicke Andersson, Lisa Ekstam & Gabriella Nilsson 2017 sep 10 Göteborgs-Posten

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Janicke Andersson, Lisa Ekstam & Gabriella Nilsson 2017 Introduktion till kritiska åldersstudier. Krekula, C. & Johansson, B. (red.). Studentlitteratur AB, s. 211-224

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (19)