Jenny Hartman

Forskning

Jag arbetar som forskare med projektet: Meningskapande för autism, ADHD, OCD och Tourette Syndrom: ett kognitivt semantiskt perspektiv. Projektet är finansierat av Crafoordska Stiftelsen och Torsten Söderbergs stiftelse. Inom projektet undersöker jag meningsskapande i skriftlig kommunikation om dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet undersöker vilka grundläggande konceptuella strukturer som möjliggör representationer av autism, ADHD, OCD och TS i skriftlig kommunikation och hur dessa förhåller sig till övergripande kommunikativa syften. Konstruerar och använder, till exempel, medicinsk profession och patienter gemensamma eller skilda betydelsesystem för dessa funktionsnedsättningar?

Senaste forskningsoutput

Jenny Hartman 2018 mar 1 I : Language and Cognition. 10, 1, s. 83-109 27 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Hartman & Carita Paradis 2018 I : Metaphor and Symbol. 33, 2, s. 123-143

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Carita Paradis & Jenny Hartman 2017 okt 20

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (6)