Jenny Hartman

knuten till universitetet

Forskning

Jag arbetar som forskare med projektet: Meningskapande för autism, ADHD, OCD och Tourette Syndrom: ett kognitivt semantiskt perspektiv. Projektet är finansierat av Crafoordska Stiftelsen och Torsten Söderbergs stiftelse. Inom projektet undersöker jag meningsskapande i skriftlig kommunikation om dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet undersöker vilka grundläggande konceptuella strukturer som möjliggör representationer av autism, ADHD, OCD och TS i skriftlig kommunikation och hur dessa förhåller sig till övergripande kommunikativa syften. Konstruerar och använder, till exempel, medicinsk profession och patienter gemensamma eller skilda betydelsesystem för dessa funktionsnedsättningar?

Senaste forskningsoutput

Carita Paradis & Jenny Hartman 2017 okt 20

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Jenny Hartman 2017 aug I : Review of Cognitive Linguistics. 15, 1, s. 155-183

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Hartman 2017 I : Language and Cognition.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)