Jenny Palm

Professor

Forskningsområden

Nyckelord

  • hållbar stadsutveckling, lokala och regionala planeringsprocesser, lokala och regionala policy processer, Sociotekniska system, Energisystem, Energianvändning, smarta nät, prosumers, energy communities

Forskning

I min forskning har jag huvudsakligen studerat omställningen av kommunala och regionala energisystem, där jag använt mig av ett tvärvetenskapligt angreppssätt och kombinerat socio-tekniska systemteorier med teorier som rör planering, offentlig styrning, spridning av teknik och användarperspektiv. Fokus har främst varit på kommunal och regional infrastruktur såsom fjärrvärme, lågenergibyggnader, passivhus, hållbar renovering av bostäder och bostadsområden och förutsättningar för ett hållbart vardagsliv. Hur dessa delar kan utvecklas i en hållbar riktning diskuteras i relation till sociokulturella förutsättningar och utifrån ett kommunalt och regionalt planerings- och styrningssammanhang.

Senaste forskningsoutput

Jenny Palm & Eriksson, E., 2018 maj 7, I : Energy, Sustainability and Society. 8, 1, 14

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jenny Palm, Eidenskog, M. & Luthander, R., 2018 maj 1, I : Energy Research and Social Science. 39, s. 12-18 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kooij, H. J., Oteman, M., Veenman, S., Sperling, K., Magnusson, D., Jenny Palm & Hvelplund, F., 2018 mar 1, I : Energy Research and Social Science. 37, s. 52-64 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)