Jens Lagerstedt

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Endokrinologi och diabetes
  • Biokemi och molekylärbiologi
  • Strukturbiologi

Nyckelord

Forskning

Apolipoprotein A-I i HDL

Apolipoprotein A-I ingår i högdensitets-lipoprotein (HDL) som transporterar kolesterol och andra lipider i kroppen. Sällsynta varianter av apoA-I aggregerar som amyloider, vilket leder till organdysfunktion. Struktur-funktionsförhållandet hos fungerande apoA-I och hos amyloidogena apoA-I-varianter undersöks.

HDL korrelerar också med förbättrad glukosmetabolism i diabetes. Ny kunskap om HDL kan därför vara ledande i sökandet efter nya innovativa peptidläkemedel för att förebygga och behandla diabetes och ateroskleros.

 

Zinktransportör ZnT8 i diabetes

ZnT8-transportören transporterar zink-joner in i insulingranuler som finns i pankreatiska beta-celler för lagring av insulin-zink kristaller. ZnT8-polymorfism är kopplad till risk för diabetes och utgör ett potentiellt mål för diabetes-behandling. Analyser av variant-specifik proteinstruktur och -funktion, samt cellulär organisation och funktionalitet, utförs för att förstå ZnT8s roll i diabetes.

Senaste forskningsoutput

Rita Del Giudice, Oktawia Nilsson, Domingo-Espín, J. & Jens O Lagerstedt, 2017 okt 19, I : Scientific Reports. 7, 1, 13540

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (42)