Jillian Howlin

knuten till universitetet, Kandidatexamen, Doktorsexamen

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

Forskning

Forskargruppen arbetar primärt med karakterisering av transkriptionsprogram i bröstcancer och melanom som är beroende på transkription ’coregulators’ och specifikt signalvägen av CITED familj. Vårt mål innebär utredning av cancer utveckling och progression för att leda till en bättre förståelse av de transkriptionella program som definierar oncogenesis.

Senaste forskningsoutput

McBryan, J. & Jillian Howlin 2017 Methods in Molecular Biology. Humana Press, Vol. 1501, s. 77-114 38 s. (Methods in Molecular Biology; vol. 1501)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Martin Lauss, Haq, R., Helena Cirenajwis, Bengt Phung, Katja Harbst, Johan Staaf, Rosengren, F., Karolina Holm, Mattias Aine, Karin Jirström, Åke Borg, Busch, C., Geisler, J., Eystein Lønning, P., Markus Ringnér, Jillian Howlin, Fisher, D. & Göran B Jönsson 2015 I : Journal of Investigative Dermatology. 135, 7, s. 1820-1828

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (19)