Joachim Schnadt

Professor

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Fysik
  • Den kondenserade materiens fysik

Forskning

Joachim är ytfysiker och röntgenspektroskopist som använder sig av synkrotronbaserad röntgenfotoelektronspektroskopi och röntgenabsorptionsspektroskopi, men även av andra mikroskopi- och spektroskopimetoder i undersökningen och karakteriseringen av atomära och molekylära strukturer och processer på hårda och mjuka ytor. En viktig fokus är metod- och instrumentutvecklingen för in situ- och operandoexperiment vid MAX IV-laboratoriet, där Joachim är talespersonen för HIPPIE-strålröret och där han är likaså involverad i SPECIES-strålröret. Hans forskningsintressen omfattar bl a

  • fysiken och kemin hos ytburna molekyler och övergångsmetallkomplex, deras växelverkan med ytor, processer på den atomära skalan under molekyllagerväxt och kemiska reaktioner över sådana molekyllager,
  • de kemiska processerna som ligger till grund för atomlagerdeposition och deras observation i realtid och
  • undersökningen av katalytiska processer över såväl oorganiska som organiska ytor med särskild fokus på mer avancerade kemiska processer.

Joachim samarbetar med fysiker, kemister, kvantkemister och materialvetare vid Lunds universitet och andra lärosäten runtom i världen.

Senaste forskningsoutput

Koust, S., Reinecke, B. N., Adamsen, K. C., Beinik, I., Handrup, K., Li, Z., Moses, P. G., Joachim Schnadt, Lauritsen, J. V. & Wendt, S. 2018 apr 1 I : Journal of Catalysis. 360, s. 118-126 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Head, A. R., Niclas Johansson, Niu, Y., Snezhkova, O., Chaudhary, S., Joachim Schnadt, Bluhm, H., Chen, C., Avila, J. & Asensio, M. C. 2018 mar 1 I : Journal of Vacuum Science and Technology A: Vacuum, Surfaces and Films. 36, 2, 02D405

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hulva, J., Jakub, Z., Novotny, Z., Niclas Johansson, Jan Knudsen, Joachim Schnadt, Schmid, M., Diebold, U. & Parkinson, G. S. 2018 jan 18 I : Journal of Physical Chemistry B. 122, 2, s. 721-729 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (68)