Joachim Schnadt

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Den kondenserade materiens fysik

Forskning

Joachim är ytfysiker och röntgenspektroskopist som använder sig av synkrotronbaserad röntgenfotoelektronspektroskopi och röntgenabsorptionsspektroskopi, men även av andra mikroskopi- och spektroskopimetoder i undersökningen och karakteriseringen av atomära och molekylära strukturer och processer på hårda och mjuka ytor. En viktig fokus är metod- och instrumentutvecklingen för in situ- och operandoexperiment vid MAX IV-laboratoriet, där Joachim är talespersonen för HIPPIE-strålröret och där han är likaså involverad i SPECIES-strålröret. Hans forskningsintressen omfattar bl a

  • fysiken och kemin hos ytburna molekyler och övergångsmetallkomplex, deras växelverkan med ytor, processer på den atomära skalan under molekyllagerväxt och kemiska reaktioner över sådana molekyllager,
  • de kemiska processerna som ligger till grund för atomlagerdeposition och deras observation i realtid och
  • undersökningen av katalytiska processer över såväl oorganiska som organiska ytor med särskild fokus på mer avancerade kemiska processer.

Joachim samarbetar med fysiker, kemister, kvantkemister och materialvetare vid Lunds universitet och andra lärosäten runtom i världen.

Senaste forskningsoutput

Rainer Timm, Head, A. R., Sofie Yngman, Knutsson, J. V., Hjort, M., Sarah R. McKibbin, Andrea Troian, Persson, O., Samuli Urpelainen, Jan Knudsen, Joachim Schnadt & Anders Mikkelsen, 2018 dec 1, I : Nature Communications. 9, 1, 1412

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

O'Shea, J. N., Handrup, K., Temperton, R. H., Gibson, A. J., Nicolaou, A., Jaouen, N., Taylor, J. B., Mayor, L. C., Swarbrick, J. C. & Joachim Schnadt, 2018 maj 28, I : Journal of Chemical Physics. 148, 20, 204705

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Koust, S., Reinecke, B. N., Adamsen, K. C., Beinik, I., Handrup, K., Li, Z., Moses, P. G., Joachim Schnadt, Lauritsen, J. V. & Wendt, S., 2018 apr 1, I : Journal of Catalysis. 360, s. 118-126 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (90)