Jörgen Hettne

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Juridik

Nyckelord

  • Handelsrätt, EU-rätt, Konkurrensrätt, Statsstöd, Upphandling, Statliga monopol

Forskning

Min forskning kretsar kring EU:s konstitutionella utveckling samt EU:s inre marknad och konkurrenspolitik, i synnerhet statliga monopol, offentlig upphandling och statligt stöd.

Undervisning

Jag undervisar framför allt inom EU-rätt och konkurrensrätt och är ansvarig för kursen ”EU:s marknads- och konkurrensrätt” vid Institutionen för handelsrätt, kursen ”State Measures Distorting Competition” inom mastersprogrammet European Business Law (Juridiska fakulteten) och kursen ”EU law” inom mastersprogrammet European Affairs (Statsvetenskapliga institutionen).

Forskningsgenomslag

Jag har lett flera statliga utredningar om förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt: Inre marknadsutredningen (UD 2008:1), Filiallagsutredningen (N 2009:16) och E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsumenter (S 2014:1). Jag har vidare författat tre forskningsrapporter inom ramen för Riksrevisionens granskning: Statens roll på den svenska spelmarknaden (2012), Staten på telekommarknaden (2013) och Offentligt stöd på svaga bostadsmarknader (2014). Slutligen har jag utfört två utredningar för riksdagen: Subsidiaritetsprincipen efter Lissabon, publicerad av riksdagen mars 2014 (2013/14:RFR10) och Konstitutionella förutsättningar för riksdagens deltagande i EU-samarbetet (mars 2017).

Senaste forskningsoutput

Jörgen Hettne 2017 jan 12 National and Regional Parliaments in the EU-Legislative Procedure Post-Lisabon: The Impact of the Early Warning Mechanism. Jonsson Cornell, A. & Goldoni, M. (red.). Oxford: Hart Publishing Ltd, s. 51-67 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel samlingsverk

Jörgen Hettne & Maria Fritz 2017 I : Ny juridik. 2017, 1, s. 131-159 29 s., 6

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jörgen Hettne 2017 I : Europarättslig tidskrift. 2017, 1, s. 55-68 14 s., 4

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (29)