Johan Anselmsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Yrkesarbete

Jag är biträdande prefekt och ansvarig för marknadsföringsämnet på Ekonomihögskolan, vilket betyder att jag ansvarar för undervisning och forskning inom ämnet. Personligen prioriterar jag praktisk tillämpning och samarbete med organisationer och företag både inom undervisning och forskning Sedan 1999 har jag varit delaktig i många olika kommersiella projekt med företag såsom Alfa Laval, Axfood, Axis Communication, Ikea, Mercedes Benz, Tetra Pak a.

Forskning

Min avhandling från 2001 handlade om hur man marknadsför teknologi-baserade tjänster i syfte att skapa kvalitet, kundnöjdhet och lojalitet. Sedan 2004 har mitt huvudsakliga område varit varumärken och varumärkeskapital, dvs hur starka varumärken kan skapa kundlojalitet, försäljning och lönsamhet. I huvudsak arbetar jag med kvantitativa analyser. För närvarande är jag medlem i Centrum för handelsforskning på Lunds universitet, vilket gör att mycket av min empiriska forskning just nu berör handel och handelsplatser med koppling till ovanstående teorier.

Undervisning

Jag har omfattande erfarenhet av undervisning inom generell marknadsföring, service management, kundlojalitet, varumärken, marknadsundersökning och kvantitativ forskningsmetodik.

Senaste forskningsoutput

Johan Anselmsson & Bondesson, N., 2017 maj 18, Brand Theories: Perspectives on Brands and Branding. Tarnovskaya, V. & Bertilsson, J. (red.). 1 red. Lund: Studentlitteratur AB, s. 65-81 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Johan Anselmsson, 2017 maj 18, Brand Theories: Perspectives on brands and branding. Bertilsson, J. & Tarnovskaya, V. (red.). 1 red. Lund: Studentlitteratur AB, s. 83-105 23 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (37)