Johan Jansson

Universitetslektor, biträdande, Docent

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Företagsekonomi
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

Forskning

Nyckelord forskning:
Konsumenters miljövärden, attityder, normer och beteenden; Hållbar konsumtion, Value-belief-norm teori; Konsumentbeteende, Marknadsföringsetik, Eco-innovation adoption, Hållbara transporter, Företags hållbarhet/CSR, Opininsledarskap och innovativitet, Kvantitativa metoder, Alternativa bränslefordon/Elbilar/”Miljöbilar”, Kollektivtrafik

Undervisning

Nyckelord undervisning:
Marknadsföringsetik, Hållbarhet, Konsumentbeteende, Nya typer av marknadsföring, Strategisk marknadsföring, Tjänstemarknadsföring, Företags ansvarstagande (CSR)

Samverkan

Stort antal externa föreläsningar, paneldeltagande, etc för/med företag, myndigheter och universitet i Sverige och utomlands.

Senaste forskningsoutput

Johan Jansson, Pettersson, T., Mannberg, A., Brännlund, R. & Lindgren, U. 2017 jul I : Transportation Research, Part D: Transport and Environment. 54, s. 61-73 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Johan Jansson, Nordlund, A. & Westin, K. 2017 apr 6 I : Journal of Cleaner Production. 154, 15 June, s. 176-187 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (20)