Johan Thuvander

Doktorand,

Forskning

I detta projekt ska optimering av membranprocesser i bioraffinaderier baserade på råvaror från såväl skogs- som jordbruk studeras. Inverkan av olika förbehandlingsstrategier (t.ex. filtrering och centrifugering) och foulingreducerande åtgärder (t.ex. backpulsning och luftinjicering) på membranprocessens prestanda, och processens totalekonomi ska studeras.

Senaste forskningsoutput

Johan Thuvander, Zarebska, A., Helix-Nielsen, C. & Ann-Sofi Jönsson, 2018 maj 29, I : Journal of Wood Chemistry and Technology. 38, 3, s. 276-285 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (12)