Johan Thuvander

Doktorand,

Forskning

I detta projekt ska optimering av membranprocesser i bioraffinaderier baserade på råvaror från såväl skogs- som jordbruk studeras. Inverkan av olika förbehandlingsstrategier (t.ex. filtrering och centrifugering) och foulingreducerande åtgärder (t.ex. backpulsning och luftinjicering) på membranprocessens prestanda, och processens totalekonomi ska studeras.

Senaste forskningsoutput

Gregor Rudolph, Johan Thuvander, Ann-Sofi Jönsson & Frank Lipnizki 2017 The 7th Nordic Wood Biorefinery Conference. Stockholm: Research Institutes of Sweden, s. 196 197 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Johan Thuvander, Oinonen, P. & Ann Sofi Jönsson 2016 jul 15 I : Chemical Engineering Journal. 296, s. 141-145 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)