Johanna Akujärvi

Forskare, Docent

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Humaniora
  • Språk och litteratur

Forskning

Jag arbetar för närvarande med två projekt som båda rör antiken i Sverige. Det ena projektet fokuserar på antik grekiska i skola, universitet och i dikt och tal i svensk stormaktstid. Tillsammans med forskare i Tartu och Helsingfors söker vi svar på frågor som varför valde vissa att uttrycka sig på (humanist)grekiska i stället för (ny)latin? Prestige, lärdomsprov och ambition är uppenbara svar, men relaterade till den vidare kontexten, vad mer kan ha varit på spel? Vilka var författarna? För vem skrev de? Vad skrev de om? Vilka variationer och kontinuiteter kan ses över tid och rum? Vad ville de uppnå? I det andra projektet utforskar svenska översättare av antik litteratur från 1500- till 2000-talet. Projekt avser att utforska det lilla utsnittet av den svenska antikreceptionen som utgörs av översättningarna; materialet låter följa förändringar i den svenska uppfattningen och tolkningen av de antika kulturernas litteratur på ett mycket handgripligt sätt.

Ett genomgående intresse för min forskning är den skrivandes konstruktion av sitt "jag" och den roll och funktion som denne konstruerar åt sin persona i texten, samt hur de skriver in sig i en tradition. I avhandlingen gällde intresset det undflyende men allestädes närvarande Egot i Pausanias Periegesis, i det pågående projektet gäller det antiköversättarnas konstruktion av sin roll som översättare/förmedlare mellan det antika och det svenska.

Senaste forskningsoutput

Karin Blomqvist (red.), JERKER BLOMQVIST, Johanna Akujärvi, Inger Enkvist, Alfred Sjödin & Karin Blomqvist 2016 Lund: Lund University. 92 s. (Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia; nr. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportSamlingsverk (redaktör)

Johanna Akujärvi 2016 ”Gracerna talte som du.” : om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen. Blomqvist, K. (red.). Lund: Lund University, s. 37-63 27 s. (Studia Paedagogica Greca et Latina Lundensia; vol. 4)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (45)