Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor, Master, , Kandidat

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Samhällsvetenskap
  • Lantbruksvetenskaper
  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • förvaltning av naturresurser, kommunikation, samarbete med avnämare

Forskning

Mitt forskningsområde fokuserar på strukturer och strategier för att inducera förändring för att främja hållbar utveckling i ett klimatförändringsperspektiv och jag använder huvudsakligen sociala vetenskapliga metoder för att svara på mina forskningsfrågor. De forskningssamarbeten och projekten som jag är involverade i är mestadels tvärvetenskapliga, med inriktning på naturresurshantering och integrerad konsekvensbedömning, främst vatten och mark samt förvaltning av stadsområden.

Två fokusämnen;

* Deltagande forskning och ledning (samlärningsprocesser) och utveckling av strukturer och system för hur naturvetenskap kan tjäna som grund för en hållbar förvaltning av våra samhällen (bevisbaserad förvaltning).

* samspelet mellan juridiska och politiska strukturer (socio-juridiska studier) där fokus ligger på hur sådana strukturer kan involvera deltagande processer och främja hållbar utveckling.

Senaste forskningsoutput

Hedelin, B., Evers, M., Johanna Alkan Olsson & Anna, J. 2017 okt 1 I : Environmental Science and Policy. 76, s. 185-196

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nordin, A. C., Helena I. Hanson & Johanna Alkan Olsson 2017 sep 1 I : Ecology and Society. 22, 3, 26

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (39)