Johanna Bergqvist Rydén

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Utbildningsvetenskap
  • Arkeologi

Forskning

Jag har bedrivit och bedriver forskning inom två separata forskningsämnesfält; högskolepedagogisk utveckling samt historisk arkeologi.

Jag är filosofie doktor i historisk arkeologi men har även en anställning inom högskolepedagogisk utveckling.

Inom högskolepedagogisk utveckling bedriver jag, tillsammans me kollegorna K Mårtensson och T. Roxå, ett longitudinellt forskningsprojekt. Syftet med detta forskningsprojekt är tvåfaldigt. 1.) Påverkar ett policybeslut en praktik – och om ja, hur? Vi vill undersöka hur ett policybeslut påverkar en praktik. Hur tas ett policybeslut emot av lärare vid en fakultet? Hur påverkar de yttre interna förutsättningarna hur beslutet tas emot och implementeras? 2.) Hur påverkas undervisning och lärande av införandet av skriftliga betygskriterier?  Ett ytterligare syfte i forskningsprojektet är att undersöka förutsättningarna för och konsekvenserna av införandet av skriftliga betygskriterier vid en fakultet vid Lunds universitet. Detta är av intresse i sig, men är även ett case genom vilket den första frågeställningen undersöks.

I min avhandling i historisk arkeologi behandlade jag ett brett arkeologisk material i form av såväl artefakter, för vilket jag gjort en inledande grundlig inventering, och miljöer som skriftliga källor och ikonografiskt material och anlägger ett brett kulturhistorisk perspektiv. Centrala problemområden i arbetet rör kroppsuppfattning och sjukdomssyn samt genusstyrda differenser inom dessa, bla i fromma miljöer; den skolastiska medicinens inflytande på nordisk läkekonst, eller den möjliga begränsningen av detta inflytande; vilka olika typer av praktiker som var verksamma och professionaliseringsprocessen, diskuterad inte minst utifrån ett kunskapsöverföringsperspektiv.

I projektet ”'När man är fråntagen allt.' Föremålen från koncentrationslägret Ravensbrück som motstånd, minne och identitet” studerade jag föremål, kläder och berättelser i intervjumaterial, vilka tillvaratogs från före detta koncentrationslägerfångar från Ravensbrück, vid deras ankomst till Malmö med de vita bussarna vid andra världskrigets slut.

Senaste forskningsoutput

Johanna Bergqvist Rydén, Katarina Mårtensson & Torgny Roxå 2017 Transforming patterns through the scholarship of teaching and learning: The 2nd European conference for the scholarship of teaching and learning. Lund, s. 39-43

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (34)