Johannes Ljungberg

knuten till universitetet

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt går under arbetsnamnet "Förmoderna toleransdilemman. En jämförelse mellan politiken kring franska protestanter och svenska pietister under början av 1700-talet."

Mer precist studeras hur praktiserandet av avvikande religion uppfattades, klassificerades och förhandlades i inofficiell korrespondens mellan franska ämbetsmän samt av tre kungliga kommissioner om svensk pietism på 1720-talet. Genom att analysera vilka kriterier som var avgörande respektive mindre viktiga i det praktiska arbetet med att urskilja vad som var farligt och intolerabelt respektive mindre farligt och tolerabelt fokuserar studien på toleransens gränsdragningar. Iakttagelserna diskuteras både som i ljuset av konflikter om enighet i 1700-talets politiska kultur och med hjälp av mer universella, sociologiska teorier. Delstudierna är i stort sett fristående men möjliggör sammantaget att kunna föra diskussionen av fenomenet förmodern tolerans på en europeisk nivå.

Senaste forskningsoutput

Johannes Ljungberg 2017 okt 6 Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 276 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Johannes Ljungberg 2009 I : Scandia. 75, 2, s. 38-60

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)