Johannes Stripple

Universitetslektor

Forskning

Johannes Stripple är docent i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik. Johannes har studerat många olika aspekter av hur samhället hanterar klimatutmaningen. De senaste åren har forskningen handlat om samhällsstyrning, internationella klimatförhandlingar, utsläppsmarknader, säkerhetspolitik, europapolitik, scenarier, urbana miljöer, människors sätt att hantera sina egna utsläpp av klimatgaser och omvandlingsprocesser mot ett koldioxidsnålt samhälle. För en längre beskrivning av Johannes forskning, gå vidare till den engelska sidan.

Senaste forskningsoutput

Alexandra Nikoleris, Johannes Stripple & Paul Tenngart 2017 jul 8 I : Climatic Change. 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Widerberg, O. & Johannes Stripple 2016 jul 1 I : Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change. 7, 4, s. 486-500 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Paul Tenngart, Johannes Stripple & Alexandra Nikoleris 2016 apr 22

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (56)