Jon Helgason

(Tidigare)

Forskning

Medverkar i det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet "Att förhandla litterärt värde. Sverige 2013".

Projektets syfte är att undersöka och beskriva hur litterärt värde skapas i dagens föränderliga och medialiserade litterära offentlighet, där gränsen mellan vad som räknas som hög eller låg litteratur har blivit alltmer oskarp. Skönlitteraturen har i det moderna samhället genomgående tillmätts ett stort samhälleligt, kulturellt och existentiellt värde. Detta värde har vanligen
härletts ur texten själv, dess ”originella stil” eller ”drabbande innehåll”.

Utgångspunkten för detta projekt är istället att litteraturens värde är resultatet av en ständigt pågående förhandling mellan enskilda aktörer, grupper av läsare eller institutioner som definierar värdet utifrån sina skiftande behov, intressen och resurser.

Se även projektets hemsida: http://www.literaryvalue.com/

Tidigare forskning inbegriper brevkulturen i Tyskland och Europa under 1700-talet, litterär stilistik och nutida kulturpolitik och kulturdebatt.

En gemensam nämnare för min forskning är litteraturens funktion och samspel med individ och samhälle.

Senaste forskningsoutput

Jon Helgason & Sköldberg, E. 2016 okt 1 Nordiske Studier i Leksikografi 13: rapport fra 13. Konference om Leksikografi i Norden, København 19.–22. maj 2015. Hovmark, H. & Gudiksen, A. (red.). København : Nordisk forening for leksikografi, Vol. 14, s. 337-347 (Nordiska studier i lexikografi; nr. 14)(Skrifter utgivna av Nordisk förening för lexikografi)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jon Helgason & Eva Haettner Aurelius 2016 Performativity in Literature: The Lund–Nanjing Seminars. Haettner Aurelius, E., He, C. & Helgason, J. (red.). Stockholm, Vol. 91, s. 9-26 (Konferenser; nr. 91)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Haettner Aurelius (red.), He, C. (red.) & Jon Helgason (red.) 2016 Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien. 280 s. (Konferenser; nr. 91)

Forskningsoutput: Bok/rapportSamlingsverk (redaktör)

Visa alla (39)