Jonas Bjärehed

Universitetslektor

Forskning

Jonas Bjärehed är psykolog, filosofie doktor och lektor vid institutionen för psykologi. Hans huvudsakliga forskningsintresse berör psykisk hälsa hos ungdomar och vuxna, särskilt avsiktligt självskadebeteende. Jonas undervisar på psykologprogrammet.

Senaste forskningsoutput

Bjureberg, J., Sahlin, H., Hellner, C., Hedman-Lagerlöf, E., Gratz, K. L., Jonas Bjärehed, Jokinen, J., Tull, M. T. & Ljótsson, B., 2017 dec 28, I : BMC Psychiatry. 17, 1, 411

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sahlin, H., Bjureberg, J., Gratz, K. L., Tull, M. T., Hedman, E., Jonas Bjärehed, Jokinen, J., Lars Gunnar Lundh, Ljótsson, B. & Hellner Gumpert, C., 2017 okt 1, I : BMJ Open. 7, 10, e016220

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bjureberg, J., Ljótsson, B., Tull, M., Hedman, E., Sahlin, H., Lars-Gunnar Lundh, Jonas Bjärehed, DiLillo, D., Messman-Moore, T., Hellner Gumpert, C. & Gratz, K., 2016 jun, I : Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 38, 2, s. 284-296

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (19)