Jonas Wihlborg

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Omvårdnad

Forskning

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Mina kliniska erfarenheter omfattar ambulans-, akut- och intensivvård nationellt och internationellt. Jag arbetar som universitetsadjunkt och doktorand vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Mitt avhandlingsarbete omfattar frågor kring ambulanssjuksköterskans kompetens och utbildning.

Jag har erfarenhet som kurs- och inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning ambulanssjukvård. Min huvudsakliga pedagogiska gärning har varit kopplat till undervisning inom specialistutbildningsprogrammet men jag är även engagerad i sjuksköterskeprogrammet. Vid Medicinska fakultetens centrum för lärande och undervisning (MedCUL) har jag varit kursledare för flera högskolepedagogiska kurser för lärare vid fakulteten.

Senaste forskningsoutput

Jonas Wihlborg 2018 Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 89 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (20)