Kajsa Brilkman

Forskare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Reformation, Konfessionalisering, Luthersk konfessionskultur, Översättning, Kompilation, Bokmarknad, Lutherdom, Petrus Johannis Gothus, Olaus Petri, Paratext

Forskning

I min forskning intresserar jag mig för religionens betydelse för samhällena i det tidigmoderna Europa.

Centrala begrepp i min forskning är reformationen och konfessionalisering. Jag har forskat om hur reformationen började i det svenska riket, och har nu ett VR-finansierat projekt om bokmarknaden runt Östersjön 1570-1620.

Senaste forskningsoutput

Kajsa Brilkman, 2018 mar 8, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders, 2018 feb, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 9-13 (Studia historica Lundensia; vol. 28)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Erik Bodensten (red.), Kajsa Brilkman (red.), David Larsson Heidenblad (red.) & Hanne Sanders (red.), 2018 feb, Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet. 313 s. (Studia historica lundensia; vol. 28)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (13)