Karin Blomqvist

Professor

Forskning

Min huvudinriktning inom Grekiska är grekisk litteratur och idéhistoria. För närvarande har jag återvänt till mitt huvudsakliga forskningsområde, nämligen grekiska filosofer och retorer under de första århundradena e. Kr.håller jag på att slutföra ett arbete inom ramen för Athenprojektet: ’Lukianos och Demonax. Den ironiska generationen i kulturmetropolen Athen’. - De senaste åren har jag arbetat med uppföljning efter Ulisseprojektet som bl.a. syftade till utvecklande av nya läromedel. Projektet var EU- och forskningsfinansierat och har resulterat i helt nya läromedel i grekiska. Några kongresser som jag har deltagit i de senaste åren: The Greco-Roman Rhetorical Tradition, Kolding Syddanskt universitet 2-5 november Platonsällskapets symposium, Reykjavik 4-5 juni 2009. Övrigt: förbereder Platonsällskapets nästa symposium (juni 2011 i Lund). Presidiemedlem och 2009-2011 president av Platonsällskapet, Nordiskt samfund för antikens idétradition. Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund, Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Kvinnliga akademikers förening och Svenska Atheninstitutets Vänner.

Senaste forskningsoutput

Karin Blomqvist (red.), 2018, Lund: Lunds universitet. Språk- och litteraturcentrum. 67 s. (Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Karin Blomqvist (red.), 2018, (Accepted/In press) Lunds universitet. Språk- och litteraturcentrum. 100 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Karin Blomqvist, 2017, (Accepted/In press) Aigis: Supplement Platonsällskapet juni 2017. Köpenhamns universitet, 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (38)