Karin EricssonUniversitetslektor, Docent, ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Energisystem

Nyckelord

  • energy and climate policy

Forskning

Jag har bedrivit forskning inom miljö- och energisystem sedan 2001. Det övergripande syftet med min forskning är att öka kunskapen om uthålliga energisystem och möjliga vägar framåt för att uppnå detta. Forskningen är av tvärvetenskaplig karaktär och inbegriper miljö- och energisystemstudier, teknikvärdering, scenarioanalys och policyanalys. Empiriskt har min forskning fokuserat på biomassa och dess olika användningsområden, fjärrvärmesystemen, sammankopplingen av energisystem (elsystem och fjärrvärmesystem), skogsindustrin, avkarboniseringen av basmaterialindustrin samt energi- och klimatpolitik. 

Senaste forskningsoutput

Schweiger, G., Rantzer, J., Karin Ericsson & Patrick Lauenburg 2017 okt I : Energy. 137, s. 661-669

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lars J Nilsson (red.), Bengt Johansson (red.), Karin Ericsson, Roger Hildingsson, Annica Kronsell, Fredrik N G Andersson, Oscar Svensson, Teis Hansen, Lars Coenen & Max Åhman 2017 maj 17 101 red. Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 128 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Karin Ericsson 2017 Environmental and Energy System Studies, Lund University: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 47 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (41)