Karsten Åström

Professor emeritus

Forskning

Forskningsområden

  • Expertkunskap i domstol
  • Välfärdens reglering
  • Rättstillämpande professioner

Pågående forskning

Karsten Åström leder forskningsprojektet ”Expertkunskap som grund för rättsliga avgöranden – En studie av hur professionell kunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol” (VR finansierat) tillsammans med Eva Friis.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera svenska domstolars beslutsfattande i tre typer av mål; brott mot liv och hälsa, socialt bistånd och mål enligt Plan- och bygglagen (PBL). Forskningsfrågan är hur kunskap som grundas i andra källor än rättskällor och produceras med andra metoder än juridisk metod överförs och läggs till grund för argumentation och beslutsfattande i domstol.

Karsten Åström medverkar också i projektet "Det professionella landskapet" (Thomas Brante, VR), där han tillsammans med Kerstin Svensson studerar den sociala regleringens professioner.

Senaste forskningsoutput

Eva Friis & Karsten Åström, 2017, I : Oslo Law Review. 4, 1-2017, s. 28-47 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva Friis & Karsten Åström, 2017, I : Oslo Law Review. 4, 2, s. 63-81 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bröchner, J., Karsten Åström & Stefan Larsson, 2015, I : International Journal for the Semiotics of Law. 28, 2, s. 371-386

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (79)