Katarina Blennow

Doktorand

Forskning

Syftet med avhandlingsarbetet är att bidra till en fördjupad insikt om hur samhällskunskapsämnet skapas i undervisningen, med särskild uppmärksamhet mot elever och elevgruppers sammansättning i klassrummet.

Projektets data består av klassrumsobservationer, videomaterial och videostimulerade intervjuer med elever och lärare i fyra gymnasieklasser där minst 40 % av eleverna enligt statistiken har utländsk bakgrund.

Analysen fokuserar var gränserna sätts för samhällskunskapsämnet och hur lärare och elever bevakar dem, när elevers personliga kunskap gills och inte gills och vilken roll känslor spelar i skapandet av ämnet i undervisningen.

Senaste forskningsoutput

Katarina Blennow 2017 I : Journal of Social Science Education. 17, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Katarina Blennow 2015

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (3)