Kerstin Nilsson

Forskare, Biträdande, Docent, Docent, Doctor of Medical Science (PhD) Public Health, Epidemiology, Doctor of Philosophy (PhD) Work Science, Master of Public Health (MPH)
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. A sustainable working life for all ages – The swAge-model

  Kerstin Nilsson, 2019 jan 1, Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) - Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Springer Verlag, s. 223-230 8 s. (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 826)

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 3. 2018
 4. Social inequality in working life expectancy in Sweden

  Kadefors, R., Kerstin Nilsson, Per-Olof Östergren, Lars Rylander & Maria Albin, 2018 nov 9, I : Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie. s. 1-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Older assistant nurses’ motivation for a full or extended working life

  Gyllensten, K., Wentz, K., Carita Håkansson, Hagberg, M. & Kerstin Nilsson, 2018 jul 16, I : Ageing and Society. 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Managers’ attitudes to their older employees - a cross-sectional study

  Kerstin Nilsson, 2018 feb 3, I : Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 59, 1, s. 49-58 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Exploring the organizational preconditions and climate for successfully managing older workers in the Swedish health care sector

  Jonsson, R., Lindegård Andersson, A., Björk, L., Jonas Borell, Mikael Widell Blomé & Kerstin Nilsson, 2018, s. 62-62

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 8. Falls from Tractors in Older Age: Risky Behaviors in a Group of Swedish and Italian Farmers Over 65

  Caffaro, F., Lundqvist, P., Micheletti Cremasco, M., Göransson, E., Pinzke, S., Kerstin Nilsson & Cavallo, E., 2018, Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018).. Bagnara, S., Tartaglia, R., Albolino, S., Alexander, T. & Fujita, Y. (red.). Springer, s. 78-86

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 9. 2017
 10. Working Environment and work retention

  Fridriksson, J. F., Tómasson, K., Midtsundstad, T., Sivesind Mehlum, I., Hilsen, A. I., Kerstin Nilsson, Maria Albin & Poulsen, O. M. (red.), 2017 dec 18, Copenhagen: Nordiska ministerrådet. 121 s. (TemaNord; vol. 2017, nr. 559)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Bästföredatum på arbetskraften? – olika åldersbegrepps betydelse för äldre i arbetslivet

  Kerstin Nilsson, 2017, Introduktion till kritiska åldersstudier. Krekula, C. & Johansson, B. (red.). 1 red. Lund: Studentlitteratur AB, s. 169-182

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Friska och hållbara arbetsplatser för alla åldrar

  Kerstin Nilsson, 2017, s. 18 1 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 13. Hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården: enkätsvar om hur 11 902 medarbetare upplever sin arbetssituation

  Kerstin Nilsson, 2017, Lund: Arbets- och miljömedicin. 84 s. (Arbets- och miljömedicin Syd; vol. 2017, nr. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Machinery-related perceived risks and safety attitudes in senior Swedish farmers

  Caffaro, F., Lundqvist, P., Micheletti Cremasco, M., Kerstin Nilsson, Pinzke, S. & Cavallo, E., 2017, (Accepted/In press) I : Journal of Agromedicine.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Occupation, gender and work-life exits: a Swedish population study

  KADEFORS, ROLAND., KERSTIN NILSSON, LARS RYLANDER, PER OLOF ÖSTERGREN & MARIA ALBIN, 2017, I : Ageing and Society. 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Ökad arbetskraft genom erfarna medarbetare

  Mikael Blomé, Jonas Borell, Gerd Johansson & Kerstin Nilsson, 2017, s. 19

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 17. The ability and desire to extend working life

  Kerstin Nilsson, 2017, Healthy workplaces for women and men of all ages. Stockholm: Arbetsmiljöverket, Vol. 2016, s. 31-49 (Knowledge compilation; vol. 2016, nr. 8)

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 18. The swAge –model

  Kerstin Nilsson, 2017

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 19. The swAge model for a sustainable working life for all ages

  Kerstin Nilsson, 2017

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 20. The transfer of knowledge between younger and older employees in the health and medical care: An intervention study

  Nilsson, E. & Kerstin Nilsson, 2017, I : Open Journal of Social Sciences. 5, 7, s. 71-96

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. 2016
 22. Höjd pensionsålder kräver anpassad arbetsmiljö

  Kerstin Nilsson, 2016 aug 9, Dagens Samhälle

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 23. Parents' attitudes to risk and injury to children and young people on farms

  Kerstin Nilsson, 2016 jun 1, I : PLoS ONE. 11, 6, e0158368

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Ett längre arbetsliv

  Kerstin Nilsson, 2016 mar 14

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 25. Att kunna och vilja arbeta längre

  Kerstin Nilsson, 2016, Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar. Arbetsmiljöverket, Vol. Kunskapssammanställning 2016:8, s. 37-60 (Rapport)

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 26. Gender and Work Life Exits

  Kadefors, R., Kerstin Nilsson, Lars Rylander, Per-Olof Östergren & Maria Albin, 2016, s. 84-85

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 27. Strategies and organisational measures for a sustainable working life to an older age

  Kerstin Nilsson, 2016, I : Occupational and Environmental Medicine. 73, s. A166-A167

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 28. 2015
 29. Beslut att fortsätta arbeta eller gå i tidig ålderspension

  Kerstin Nilsson, 2015

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 30. Differences between occupations with respect to exit from working life

  Kadefors, R., Kerstin Nilsson, Lars Rylander, Per-Olof Östergren & Albin, M., 2015

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 31. Ergonomic analysis of work-related hazards in older farmers: a comparision between Sweden and Italy

  Caffaro, F., Micheletti Cremasco, M., Lundqvist, P., Kerstin Nilsson, Pinzke, S., Göransson, E. & Cavello, E., 2015

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 32. Factors effecting the Decision to Continue Working or Retire Early

  Kerstin Nilsson, 2015

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 33. Förstudie om Grön rehabilitering på landsbygden

  Grahn, P., Pálsdóttir, A. M. & Kerstin Nilsson, 2015, Sveriges Lantbruksuniversitet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Kön och ålderspension: En tvärsnittstudie om skillnader mellan män och kvinnor i att kunna och vilja arbeta till 65 år eller längre

  Kerstin Nilsson, 2015, Lund: Division of Occupational and Environmental Medicine.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. Nature-Based Rehabilitation in Peri-Urban Areas for people with Stress-related Illness: A controlled prospective study

  Pálsdóttir, A. M., Wissler, S., Kerstin Nilsson, Ingemar Petersson & Grahn, P., 2015, I : Acta Horticulturae.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 Nästa