Kristina Borgström

knuten till universitetet, Forskare, Fil Dr, Fil Dr, PsykologexamenTidigare namn: Kristina Magnusson

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Forskning

Jag är forskare i neuropsykologi och disputerade i januari 2016 med en avhandling om tidig ordinlärning: "Word Learning in the Developing Brain - ERP Dynamics of Learning Word-Object Associations". Projektet undersökte utvecklingen av ordförrådet hos 1½- till 2-åringar och individuella skillnader i förmågan att lära nya ord, genom att mäta den elektriska aktiviteten i hjärnan.

Min pågående forskning tittar på tidiga prediktorer för språkförmåga i skolåldern, genom en uppföljning av samma barn som studerades som småbarn. Vi har särskilt fokus på eventuella samband mellan visuell bearbetning av objekt och språkutveckling.

Min forskning är en del av den tvärvetenskapliga Linnémiljön Thinking in Time: Cognition, Communication and Learning, och engagerar ett antal andra forskare från olika discipliner: Magnus Lindgren, psykologi; Birgitta Sahlén, logopedi; Janne von Koss Torkildsen, lingvistik (Oslo universitet).


Projekt

Semantic memory processes in learning: Studies on children’s early word learning and category learning in adults

Min forskning fokuserar på att undersöka neurala korrelat till språkutveckling och begreppskategorisering hos små barn, främst ett- till tvååringar som är i begynnelsen av sin språkliga utveckling.Övergripande frågor är: Vad händer i hjärnan på små barn när de bekantas med helt nya objekt och lär sig nya ord för dessa objekt? Vilka mekanismer är viktiga för att barnet effektivt ska kunna bygga upp de nödvändiga associationerna? Vidare så vill jag undersöka hur nyinlärda ord generaliseras till andra instanser av samma kategori. Vilka aspekter av ett objekt fokuserar barnet på för att skapa en generell representation av ett begrepp, är det t.ex. tydliga detaljer eller övergripande form som är viktigast, och hur förändras dessa processer under barnets utveckling?

Hittills har vår forskning haft fokus på barns normala utveckling, men i nuläget startar vi upp ett projekt som undersöker utvecklingen av formigenkänning av objekt hos småbarn som nyligen fått cochleaimplantat. Framöver finns även tankar på att utforska utvecklingen av ordinlärning och objektigenkänning hos barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar såsom autism, språkstörning och ADHD.

För att undersöka dessa grundläggande kognitiva processer hos småbarn använder vi oss främst av elektrofysiologiska metoder. Denna spännande teknik gör att vi genom att sätta en mössa med elektroder på barnets huvud kan fånga upp hjärnans elektriska signaler medan barnet får titta på bilder och lyssna på ord. Metoden är helt ofarlig och innebär inget obehag för barnet och gör att vi kan studera komplexa och subtila skeenden utan att behöva förlita oss på barnets observerbara beteende.

Senaste forskningsoutput

Kristina Borgström, Fölster, A., Hansson, J., Birgitta Sahlén & Torkildsen, J. V. K. 2017

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Kristina Borgström, von Koss Torkildsen, J. & Magnus Lindgren 2017 I : Developmental Neuropsychology. 41, 5-8, s. 308-323 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kristina Borgström 2016 174 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (7)