Kristina E M Persson

Universitetslektor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Malaria, Babesia, Parasit, Immunitet, antikroppar, värd-patogen

Forskning

Malaria är ett stort problem globalt och många människor dör varje år. Det orsakas ofta av parasiten Plasmodium falciparum, som sprids med hjälp av myggor. Resistens mot de mediciner som används är ett ökande problem. Om man förstår hur immunitet mot malaria uppstår, kan man tillverka ett vaccin mot sjukdomen. Som det är nu måste man ha malaria många gånger (och överleva varje gång!) innan man blir immun. Vi har tagit fram en ny metod för att undersöka malaria-specifika B-celler direkt från blodprov, med hjälp av flödescytometri, och vi har funnit att många av B-cellerna är atypiska vilket kan vara en del av förklaringen till att det tar så lång tid att bli immun mot malaria. För att ta reda på mer om detta, har vi pågående studier av patienter med malaria både i Sverige och i Uganda. Vi har också projekt där vi undersöker hur malariaparasiter tar sig in i röda blodkroppar, och vilka antikroppar som är funktionella och som kan stoppa detta. Detta görs i samarbete med Prof Martin L Olsson och Docent Jill Storry vid Transfusionsmedicin.

 I gruppen finns tre doktorander, två som jobbar med malaria och en som arbetar med Babesia. Den senare är mycket lik malariaparasiten i mikroskopet, men sprids i Sverige med fästingar. Babesia orsakar en febersjukdom som kan bli livshotande hos immunsupprimerade, och det är troligen underdiagnosticerat i Sverige. Det kan också spridas med blodtransfusion. Vi har en pågående studie där vi ska ta reda på hur mycket Babesia som finns hos människor som blir mycket fästingbitna.

Senaste forskningsoutput

Tijani, M. K., Reddy, S. B., Langer, C., Beeson, J. G., Wahlgren, M., Nwuba, R. I. & Kristina E.M. Persson, 2018 dec 1, I : Scientific Reports. 8, 1, 9026

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Terán, G., Cuna, W., Branez, F., Kristina E M Persson, Rottenberg, M., Nylén, S. & Rodriguez, C., 2018, I : American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 98, 1, s. 326-333

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bläckberg, J., Lazarevic, V. L., Hunfeld, K. P. & Kristina E.M. Persson, 2017 dec 29, I : Annals of Hematology. 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Visa alla (42)