Lars Gustaf AnderssonProfessor

Forskning

Tillsammans med John Sundholm (professor i filmvetenskap, SU), har jag drivit ett av Vetenskapsrådet finansierat projekt, "De mindre filmkulturernas kulturpolitik. Filmverkstan 1973 - 2001". Projektet slutrapporterades med monografin "Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria filmen" (2014). Vi studerar nu inom ett annat projekt, också det finansierat av Vetenskapsrådet,  immigrantfilmarnas villkor i Sverige under efterkrigstiden. Detta slutrapporteras i form av en engelskspråkig monografi 2018. Vid sidan av detta forskar jag kring en rad internationella såväl som svenska experimentfilmare från 1920-talet och framåt. Jag har särskilt intresserat mig för den tysk-svenske konstnären och filmaren Peter Weiss (1916-1982) och har publicerat några smärre studier om hans arbeten.

Senaste forskningsoutput

Lars Gustaf Andersson 2018 feb 23 Ett glas vatten. Söderberg, L. (red.). Lund: Edition Tegnér, s. 11-16

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Lars Gustaf Andersson 2018 Lyrikvännen, 65, 4, s. 15 - 24

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J. 2018 Transnational Cinema at the Borders: Borderscapes and the Cinematic Imaginary. Mendes, A. C. & Sundholm, J. (red.). Routledge Taylor & Francis Group, s. 40-51

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (172)