Lars Gustaf Andersson

Professor

Forskning

Tillsammans med John Sundholm (professor i filmvetenskap, SU), har jag drivit ett av Vetenskapsrådet finansierat projekt, "De mindre filmkulturernas kulturpolitik. Filmverkstan 1973 - 2001". Projektet slutrapporterades med monografin "Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria filmen" (2014). Vi har sedan, inom ett annat projekt, också det finansierat av Vetenskapsrådet, studerat immigrantfilmarnas villkor i Sverige under efterkrigstiden. Detta slutrapporteras i form av en engelskspråkig monografi 2019. Vid sidan av detta forskar jag kring en rad internationella såväl som svenska experimentfilmare från 1920-talet och framåt. Jag har särskilt intresserat mig för den tysk-svenske konstnären och filmaren Peter Weiss (1916-1982) och har publicerat några smärre studier om hans arbeten.

Senaste forskningsoutput

Lars Gustaf Andersson, 2019, A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925-1950. Hjartarson, B., Kollnitz, A., Stounbjerg, P. & Ørum, T. (red.). Leiden/London: Brill/Rodopi, s. 664-670 7 s. (Avant-Garde Critical Studies; vol. 36)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lars Gustaf Andersson, 2018 feb 23, Ett glas vatten. Söderberg, L. (red.). Lund: Edition Tegnér, s. 11-16

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Lars Gustaf Andersson, 2018, Lyrikvännen, 65, 4, s. 15 - 24

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (175)