Lars Gustaf Andersson

Professor

Forskning

Tillsammans med John Sundholm (professor i filmvetenskap, SU), har jag drivit ett av Vetenskapsrådet finansierat projekt, "De mindre filmkulturernas kulturpolitik. Filmverkstan 1973 - 2001". Projektet slutrapporterades med monografin "Hellre fri än filmare. Filmverkstan och den fria filmen" (2014). Vi studerar nu inom ett annat projekt, också det finansierat av Vetenskapsrådet,  immigrantfilmarnas villkor i Sverige under efterkrigstiden. Detta slutrapporteras i form av en engelskspråkig monografi 2018. Vid sidan av detta forskar jag kring en rad internationella såväl som svenska experimentfilmare från 1920-talet och framåt. Jag har särskilt intresserat mig för den tysk-svenske konstnären och filmaren Peter Weiss (1916-1982) och har publicerat några smärre studier om hans arbeten.

Senaste forskningsoutput

Lars Gustaf Andersson 2017 maj 10 FLM : en kulturtidskrift om film, Weekend, w. 19

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Lars Gustaf Andersson 2017 maj FLM : en kulturtidskrift om film, 10, 39, s. 72-73 2 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Lars Gustaf Andersson 2017 feb 2 Svensk Filmdatabas. Svensk Filmdatabas: Svenska Filminstitutet, 1 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Visa alla (169)