Lars-Olof Delsing

Professor

Forskning

Jag har just avslutat en större undersökning av exklamativa satser i de skandinaviska språken. Det finns en förbluffande stor variation i uttryck och ordföljd, som jag har försökt att kartlägga.

För närvarande sysslar jag två saker. Tillsammans med prof Gunlög Josefsson undersöker jag genitiv-s och foge-s. Vi ser för närvarande på så kallad kollektiviserande genitiv (Johanssons är trevliga) ur ett grammatiskt, dialektal och historiskt perspektiv. Vi planerar också att gå vidare med relationen mellan foge-s på förleder och genitiv-s:et.

Tillsammans med prof. Cecilia Falk (Stockholm) arbetar jag också med en större sammanhängande beskrivning av svenskans syntaxhistoria. Förståelsen av hur den skandinavisk syntaxen fungerar har breddats och fördjupats påtagligt under de senaste tre decennierna, och vår kunskap om den äldre svenska syntaxen har vuxit ordentligt. Arbetet ska utmynna i en beskriving av vårt vetande, och vi försöker också fylla igen en del luckor.

Senaste forskningsoutput

Lars-Olof Delsing, 2016, I : Språk i Norden. 2016, s. 19-28 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lars-Olof Delsing, Lars-Erik, E. & Johansson, K. G., 2015, I : Arkiv för nordisk filologi. 130, s. 167-219

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (35)