Lina Herbertsson

Doktorand

Forskningsområden

Nyckelord

  • bevarandebiologi, pollination, biodiversitet, ekologi och evolution, vilda växter, Ekosystemtjänster, jordbrukslanskapet

Forskning

Jag arbetar med att undersöka hur olika delar av det moderna jordbruket påverkar vilda pollinatörer och pollinering. Mitt huvudsakliga fokus ligger på vildväxtpollinering och bevarande av den biologiska mångfalden, men i ett par studier har jag även undersökt hur insektspollinerade grödor påverkas av olika faktorer som anses gynna eller missgynna vilda pollinatörer.

Senaste forskningsoutput

Torbjörn Tyler, Lina Herbertsson, Pål Axel Olsson, Lars Fröberg, Olsson, K-A., Svensson, Å. & Ola Olsson 2018 jan 16 I : Global Change Biology. 2018, 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lina Herbertsson 2017 okt Lund: Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research. 158 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (14)