Lina Herbertsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Nyckelord

  • bevarandebiologi, pollination, biodiversitet, ekologi och evolution, vilda växter, Ekosystemtjänster, jordbrukslanskapet

Forskning

Jag arbetar med att undersöka hur olika delar av det moderna jordbruket påverkar vilda pollinatörer och pollinering. Mitt huvudsakliga fokus ligger på vildväxtpollinering och bevarande av den biologiska mångfalden, men i ett par studier har jag även undersökt hur insektspollinerade grödor påverkas av olika faktorer som anses gynna eller missgynna vilda pollinatörer.

Senaste forskningsoutput

Lina Herbertsson, Sandra A M Lindström, Maj Rundlöf, Bommarco, R. & Henrik G. Smith 2016 nov 1 I : Basic and Applied Ecology. 17, 7, s. 609-616 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)