Lisa Påhlman

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Forskning

Luftvägsinfektioner är en av våra vanligaste infektionssjukdomar.

Forskargruppen fokuserar på olika aspekter av luftvägsinfektioner, framför allt vid tillstånd med nedsatt immunförsvar lokalt i luftvägarna som t ex vid cystisk fibros och hos lungtransplanterade. Projekten utforskar t ex biomarkörer för bakteriella infektioner i luftvägsprover, hur det medfödda immunförsvaret i lungan fungerar vid cystisk fibros, samt hur bakterier anpassar sig till ett kroniskt bärarskap i luftvägarna.

Senaste forskningsoutput

Stjärne Aspelund, A., Hammarström, H., Malin Inghammar, Larsson, H., Hansson, L., Riise, G. C., Friman, V., Bertil Christensson & Lisa I. Påhlman, 2018 aug 14, I : Transplant Infectious Disease.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)