Lisa Påhlman

knuten till universitetet

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Infektionsmedicin

Forskning

Luftvägsinfektioner är en av våra vanligaste infektionssjukdomar.

Forskargruppen fokuserar på olika aspekter av luftvägsinfektioner, framför allt vid tillstånd med nedsatt immunförsvar lokalt i luftvägarna som t ex vid cystisk fibros och hos lungtransplanterade. Projekten utforskar t ex biomarkörer för bakteriella infektioner i luftvägsprover, hur det medfödda immunförsvaret i lungan fungerar vid cystisk fibros, samt hur bakterier anpassar sig till ett kroniskt bärarskap i luftvägarna.

Senaste forskningsoutput

Stjärne Aspelund, A., Hammarström, H., Malin Inghammar, Larsson, H., Hansson, L., Bertil Christensson & Lisa I. Påhlman 2018 I : American Journal of Transplantation. 18, 2, s. 444-452

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hagstrand Aldman, M., Skovby, A. & Lisa I. Påhlman 2017 I : Infectious Diseases. 49, 6, s. 454-460 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (14)